Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

FYS-1101 Insinöörifysiikka II, 7 op
Engineering Physics II

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan iltakurssina 1. ja 2. periodeilla. Avoimen yliopiston opiskelijat ovat etusijalla iltakurssille.

Vastuuhenkilö

Sami Paavilainen, Petri Kaukasoina, Jouko Nieminen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 5 h/vko
 2 h/vko
+5 h/vko
+2 h/vko


 


 


 
FYS-1101 2011-04 Torstai 16 - 19, K1703
Perjantai 16 - 18, K1703
Luennot
Harjoitukset


 


 
 5 h/vko
 2 h/vko
+4 h/vko
+2 h/vko


 
FYS-1101 2011-01 Keskiviikko 9 - 10, K1705
Torstai 8 - 10, K1705
Perjantai 12 - 14, K1704
Luennot
Harjoitukset


 


 
 5 h/vko
 2 h/vko
+4 h/vko
+2 h/vko


 
FYS-1101 2011-02 Keskiviikko 9 - 10, TB111
Torstai 8 - 10, TB111
Perjantai 10 - 12, TB111
Luennot
Harjoitukset


 


 
 5 h/vko
 2 h/vko
+4 h/vko
+2 h/vko


 
FYS-1101 2011-03 Keskiviikko 9 - 10, TB104
Torstai 8 - 10, TB104
Perjantai 10 - 12, TB104

Opetusmuoto Tunteja Aikaväli Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
70 h/aikaväli
28 h/aikaväli
28.05.2012 - 16.08.2012
28.05.2012 - 16.08.2012
FYS-1101 2011-05 Maanantai 13 - 16, TB111
Tiistai 13 - 16, TB222
Keskiviikko 13 - 16, TB111
Torstai 13 - 16, TB111
Tiistai 13 - 16, TB111

Suoritusvaatimukset

Sekä hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset että joko välikokeet tai tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella sähkömagnetismiin tai moderniin fysiikkaan liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuus kyseiseen ongelmaan. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovelluksista myös laskematta.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sähkömagnetismi     
2. Moderni fysiikka     

Opintojakson arvostelu

Arvosana perustuu välikoe- tai tenttimenestykseen ja myös laskuharjoitukset voivat vaikuttaa arvosanaan.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   University Physics with Modern Physics   Young & Freedman   9780321501318          Englanti  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
FYS-1091 Insinöörifysiikka I Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1101 Insinöörifysiikka II, 7 op 7200023 Insinöörifysiikka 2, 4 ov  
FYS-1101 Insinöörifysiikka II, 7 op FYS-1110 Insinöörifysiikka IIa, 6 op +
FYS-1120 Insinöörifysiikka IIb, 2 op
 
FYS-1101 Insinöörifysiikka II, 7 op FYS-1100 Insinöörifysiikka II, 8 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
FYS-1101 2011-04 Iltakurssi        
FYS-1101 2011-01 Kaukasoinan luennot: B, SITI, TI, Y       Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  
FYS-1101 2011-02 Paavilaisen luennot: TU, TJ        
FYS-1101 2011-03 Niemisen luennot: Au, M        
FYS-1101 2011-05 Kesäkurssi        

Viimeksi muokattu26.03.2012