Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7 op
Engineering Physics I

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan iltakurssina 3. ja 4. periodeilla. Avoimen yliopiston opiskelijat ovat etusijalla iltakurssille.

Vastuuhenkilö

Sami Paavilainen, Petri Kaukasoina, Jouko Nieminen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 6 h/vko
 2 h/vko
+5 h/vko
+2 h/vko


 


 


 
FYS-1091 2011-01 Keskiviikko 8 - 10, K1705
Torstai 8 - 10, K1705
Perjantai 12 - 14, K1705
Luennot
Harjoitukset
 6 h/vko
 2 h/vko
+5 h/vko
+2 h/vko


 


 


 
FYS-1091 2011-02 Keskiviikko 8 - 10, TB111
Torstai 8 - 10, TB111
Perjantai 10 - 12, TB111
Keskiviikko 9 - 10, S3
Luennot
Harjoitukset
 6 h/vko
 2 h/vko
+5 h/vko
+2 h/vko


 


 


 
FYS-1091 2011-03 Keskiviikko 8 - 10, TB104
Torstai 8 - 10, TB104
Perjantai 10 - 12, TB104
Perjantai 10 - 12, S1
Luennot
Harjoitukset


 


 
 36 h/per
 12 h/per
+36 h/per
+14 h/per


 
FYS-1091 2011-04 Maanantai 16 - 19, K1703
Keskiviikko 16 - 19, K1703

Opetusmuoto Tunteja Aikaväli Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
72 h/aikaväli
26 h/aikaväli
05.06.2012 - 16.08.2012
05.06.2012 - 16.08.2012
FYS-1091 2011-05 Tiistai 16 - 19, K1703
Keskiviikko 16 - 19, K1703
Torstai 16 - 19, K1703
Keskiviikko 16 - 19, K1702
Torstai 16 - 19, K1704

Suoritusvaatimukset

Sekä hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset että joko välikokeet tai tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella mekaniikkaan tai termofysiikkaan liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuus kyseiseen ongelmaan. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovelluksista myös laskematta.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Klassinen mekaniikka     
2. Termofysiikka     

Opintojakson arvostelu

Arvosana perustuu välikoe- tai tenttimenestykseen ja myös laskuharjoitukset voivat vaikuttaa arvosanaan.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   University Physics with Modern Physics   Young & Freedman   9780321501318          Englanti  

Tietoa esitietovaatimuksista
Lukion laaja oppimäärä matematiikasta tai vastaavat tiedot.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7 op 7200021 Insinöörifysiikka 1, 4 ov  
FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7 op FYS-1090 Insinöörifysiikka I, 6 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
FYS-1091 2011-01 Kaukasoinan luennot: B, SITI, TI, Y       Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  
FYS-1091 2011-02 Paavilaisen luennot: TU, TJ        
FYS-1091 2011-03 Niemisen luennot: Au, M        
FYS-1091 2011-04 Iltakurssi        
FYS-1091 2011-05 Kesäkurssi        

Viimeksi muokattu29.03.2012