Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

STL-2600 Ympäristöterveyden perusteet, 3 op
Environmental Health, Basic Course

Vastuuhenkilö

Leena Korpinen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot

 
 2 h/per

 

 

 
STL-2600 2011-03 Keskiviikko 12 - 14, F PIENI SALI 2

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti opintojakson sisällöstä (luennot ja kirjallisuus).

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa antaa esimerkkejä ja raportoida perusasiat seuraavista aiheista: ravintoon liittyvät ympäristöterveyden kysymykset, epidemiat, pandemiat ja matkailu, energia-alan terveyskysymykset (sähkön tuotanto), tekniikan kehitykseen liittyvät terveyskysymykset sekä ympäristö ja psyykkinen hyvinvointi

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Johdanto ympäristöterveyden tutkimusmenetelmiin     
2. Johdanto riskiarviointiin     
3. Johdanto tärkeimpiin tekijöihin, jotka aiheuttavat ympäristö- ja terveyshaittoja     

Opintojakson arvostelu

Tentin läpäisyyn vaaditaan puolet koko tentin pistemäärästä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Ympäristöterveys, 2007,   Helena Mussalo-Rauhamaa, Wendla Paile, Jouko Tuomisto ja Heikki S. Vuorinen (toim.)   978-951-656-161-8     http://verkkokauppa.duodecim.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=6161      Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
STL-2600 2011-03       Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu23.05.2011