Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

PAK-1051 Päällystys- ja laminointitekniikka, 6 op
Coating and Lamination Technology

Vastuuhenkilö

Jurkka Kuusipalo

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Seminaari


 


 
 42 h/per
 3 h/per


 


 
PAK-1051 2011-01 Maanantai 12 - 15, K1310B
Perjantai 12 - 15, K1310B

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti luentojen sisällöstä.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

Kurssilaisille järjestetään excursio alan yritykseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esitellä paperinjalostus- ja pakkausmateriaalien, valmistustekniikoiden ja prosessien toiminnat. Hän pystyy selittämään ekstruusiopäällystyksen ja monikerrosrakenteiden idean: erityisesti laminaatit ja koekstruusiorakenteet. Myös alan terminologia englanniksi tulee tutuksi.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija ymmärtää paperin ja kartongin jalostuksen valmistustekniikat ja -prosessit. Hän kykenee tulkitsemaan ekstruusio- ja dispersiopäällystystä sekä muovikalvo-, laminointi- ja ohutpäällystystekniikkaa.  Opiskelija käsittää erilaisien materiaalien ja nanosovellusten soveltumisen päällystys- ja laminointitekniikkaan niiden ominaisuuksien perusteella.  Opiskelija osaa ratkaista päällystys- ja laminointiprosessien ongelmia sekä ennustaa prosessin onnistumista materiaalin ominaisuuksien perusteella. 

Opintojakson arvostelu

Kurssiarvosana määräytyy tentin perusteella.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Paper and Paperboard Converting   Kuusipalo, Jurkka       Totally updated      Englanti  
Opintomoniste   Päällystys- ja laminointitekniikka   Kuusipalo, Jurkka            Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
PAK-1011 Johdatus paperinjalostus- ja pakkaustekniikkaan Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
PAK-1051 Päällystys- ja laminointitekniikka, 6 op PAK-2010 Päällystys- ja laminointitekniikka, 6 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
PAK-1051 2011-01 Luento        

Viimeksi muokattu03.05.2012