Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ENER-8240 Voimalaitostekniikka, 5 op
Thermal Power Plants II

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Risto Raiko

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 2 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko


 
ENER-8240 2011-01 Maanantai 12 - 14, K2106

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö sekä kirjallinen tentti.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Antaa taidon arvioida syvällisesti nykyisiä ja lähitulevaisuuden voimalaitoksia sekä niiden toimintaa ja kehitysmahdollisuuksia

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kurssissa käydään syvällisesti läpi seuraavat aihealueet: termiset virtauskoneet, diffuusorit, suuttimet, kaasuturbiinien kehitysmahdollisuudet, kombiprosessit, uudet topping-prosessit, paineistetu poltto ja kaasutus, leijutekniikka, tuulivoimalaitokset, CO2-vapaa poltto, polttokenno, aurinkoenergia, energian varastointi, kompressorit, polttomoottorit, ahdin, polttoaineen ruiskutus, sytytys, moottorien tuleva kehitys.      

Opintojakson arvostelu

Kirjallinen tentti, joka koostuu essee-kysymyksistä ja laskutehtävistä

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste   Voimalaitostekniikka   Risto Raiko            Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ENER-8240 Voimalaitostekniikka, 5 op 25420 Voimalaitostekniikka, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ENER-8240 2011-01   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu23.02.2011