Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ENER-8200 Höyrytekniikka, 5 op
Thermal Power Plants I

Vastuuhenkilö

Risto Raiko

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 2 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko


 


 


 
ENER-8200 2011-01 Perjantai 10 - 12, K2106

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja kirjallinen tentti

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Antaa syvälliset tiedot höyryvoimalaitoksista ja niiden komponenteista. Opiskelija osaa valita höyryvoimalaitokselle sopivat prosessiarvot ja prosessikytkennän, osaa lämpöteknisesti mitoittaa voimalaitoksen pääkomponentit, kuten lämmönsiirtimet ja höyrykattilan.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Höyryvoimalaitosten kiertoprosessi, laitosten rakenne ja komponenttien toiminta ja mitoitus. Energian säästö. Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto. Kaukolämpöjärjestelmät. Laitosten käyttö ja säätö. Varolaitteet. Höyryprosessien laskentamenetelmät. Turbiinit. Voimaloiden mitoitus ja suunnittelu. Höyrykattilan lämmönsiirron mitoitus. Esilämmitysjärjestelmän ja muiden lämmönsiirtimien mitoitus. Pölypoltto-, leijupoltto- ja soodakattiloiden toiminta ja mitoitus. Voimalaitosprosessien mallinnus.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste   Höyrytekniikka   Raiko & Saarenpää            Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ENER-8200 Höyrytekniikka, 5 op 2504110 Höyrytekniikka, 4 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ENER-8200 2011-01   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu23.02.2011