Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ENER-8010 Energiatekniikan perusteet, 3 op
Introduction to Energy Production

Vastuuhenkilö

Risto Raiko

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 2 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko


 


 


 
ENER-8010 2011-01 Tiistai 14 - 16, K1704

Opetusmuoto Tunteja Aikaväli Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
24 h/aikaväli
24 h/aikaväli
04.06.2012 - 20.06.2012
04.06.2012 - 20.06.2012
ENER-8010 2011-03 Maanantai 9 - 12, K1704
Keskiviikko 9 - 12, K1704
Perjantai 9 - 12, K1704

Suoritusvaatimukset

Kirjallinen tentti

Osaamistavoitteet

Antaa perustiedot energiatekniikasta ja sen prosesseista. Opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa yleisimpien lämpövoimaprosessien peruslaskentamenetelmiä ja ymmärtää prosesseissa käytettävien laitteiden toimintaperiaatteita. Lisäksi opiskelija ymmärtää energiantuotannon kustannuksien muodostumisperusteet sekä Suomen energianhuollon ominaispiirteet.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Energianmuuntoprosessien termodynaamiset perusteet. Ensimmäinen ja toinen pääsääntö. Tilanmuutokset. Lämpövoimakoneiden kiertoprosessit. Polttotekniikan perusteet. Energian tuotannon ympäristövaikutukset. Uusiutuvat energian lähteet. Energian tuotanto ja kestävä kehitys. Suomen nykyinen ja tuleva energiahuolto. Höyryvoimalaitokset. Ydinvoimalat. Kaukolämpö. Kaasuturbiinit. Polttomoottorivoimalat. Tuulivoima. Aurinkoenergia. Polttoparisto. Virtauskoneiden perusteoria. Rakennusten energiantarve. Astepäiväluku. Jäähdytysprosessit. Energiaprosessien peruslaskentamenetelmät. Energialaitosten perussäätötavat.      

Opintojakson arvostelu

Kirjallinen tentti koostuu osasta 1, jossa ei saa olla kirjallista materiaalia esillä sekä osasta 2, jossa saa käyttää kirjallista materiaalia. Osan 1 painoarvo tenttituloksesta on 40 % ja osan 2 painoarvo 60%.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste   Energiatekniikan perusteet   Risto Raiko ja Katriina Kirvelä            Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet, 3 op 25400 Energiatekniikan perusteet, 2 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ENER-8010 2011-01       Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  
ENER-8010 2011-03        

Viimeksi muokattu03.04.2012