Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ENER-7010 Teollisuuden prosessit, 4 op
Industrial Processes

Lisätiedot

Kurssin opetus painottuu neljännelle periodille, mutta se voidaan järjestää osin kolmannen periodin aikana. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan POP:ssa tammikuussa 2012.

Vastuuhenkilö

Risto Raiko

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 


 
 3 h/vko
 3 h/vko


 
ENER-7010 2011-01 Perjantai 9 - 16, K1703
Perjantai 9 - 16, K1702
Torstai 8 - 15, K1702
Perjantai 9 - 16, K4108

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja tentti.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa suomalaisen teollisuuden tärkeimmät prosessit, kuten metsäteollisuuden, perusmetallien valmistuksen ja kemian teollisuuden prosessit.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Prosessiesimerkit     
2. Aine- ja energiataseet     
3. Prosessien ympäristövaikutukset ja energian käyttö     
4. Prosessien kehitysmahdollisuudet     

Opintojakson arvostelu

Opetettujen asioiden ymmärtämistä mitataan kirjallisella tentillä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste   Teollisuuden prosessit   Jukka Konttinen            Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ENER-7010 Teollisuuden prosessit, 4 op 2504100 Teollisuuden prosessit, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ENER-7010 2011-01   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu05.01.2012