Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ENER-6010 Polttotekniikka, 5 op
Combustion Technology

Vastuuhenkilö

Antti Oksanen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
 2 h/vko
 2 h/vko

+2 h/vko
+2 h/vko
 6 h/vko   
ENER-6010 2011-01 Tiistai 10 - 12, K3109

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät, harjoitustyö ja kirjallinen tentti

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää palamisen peruskäsitteet: Palamisen termodynamiikka ja reaktiokinetiikka; Polttoainepisaroiden ja -partikkelien aineen- ja lämmönsiirto; Polttoaineiden ominaisuudet; Kiinteän, nestemäisen ja kaasumaisen polttoaineen palaminen; Polttotavat; Päästöjen muodostus ja vähentäminen; Polttolaitteet ja polttotekniset laskentamenetelmät. Kurssin käytyään opiskelija osaa suorittaa polttotekniikkaan liittyviä laskentatehtäviä kuten taseita, päästöjä, energiavirtoja jne.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Palamisen termodynamiikkaa, massansiirron perusteet, reaktiokinetiikka     
2. Reaktorit, reaktiivisten virtausten perusteet, laminaarit liekit     
3. Nestemäisen aineen palaminen     
4. Kiinteän aineen palaminen     
5. Palamisen päästöt     

Opintojakson arvostelu

Tentissä mitataan asioiden ymmärtäminen ja palamislaskujen osaaminen

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Combustion Fundamentals   Weber, Roman       Saatavana Rakennustalon Juvenes-kirjakaupasta syksyllä 2011      Englanti  
Opintomoniste   Polttotekniikka   Antti Oksanen            Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ENER-6010 Polttotekniikka, 5 op 25441 Polttotekniikka, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ENER-6010 2011-01        

Viimeksi muokattu29.08.2011