Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ENER-4010 Virtausoppi, 5 op
Fluid Dynamics

Vastuuhenkilö

Reijo Karvinen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 3 h/vko
 2 h/vko
+3 h/vko
+2 h/vko


 


 


 
ENER-4010 2011-01 Torstai 13 - 16, K3109

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti.

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Tietää virtausopin eri osa-alueet sekä virtausta hallitsevat yhtälöt. Osaa soveltaa jatkuvuus-liike- ja energiayhtälöitä 1-dimensioisiin sovellutuksiin. Osaa yhteenlaskuperiaatteen ja yksinkertaiset potentiaaalivirtauksen ratkaisut. Pystyy muodostamaan laminaaria virtausta hallitsevat yhtälöt perusvirtaustapauksiin. Ymmärtää turbulentin ja laminaarin virtauksen eron. Osaa käyttää rajakerrosteorian tuloksia putki- ja tasolevyvirtauksessa.

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste                Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ENER-4010 Virtausoppi, 5 op 25200 Virtausoppi, 3 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ENER-4010 2011-01        

Viimeksi muokattu23.05.2011