Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

ENER-1200 Ilmansuojelu, 3 op
Protection of the Atmosphere

Vastuuhenkilö

Antti Oksanen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 


 
 4 h/vko
 4 h/vko


 
ENER-1200 2011-01 Torstai 13 - 16, K1703

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää pääpiirteissään: Polttoprosessien tuottamat päästöt ja niiden muodostus-, vähentämis- ja puhdistusmenetelmät; Päästöjen vaikutukset ja reaktiot ilmakehässä; Mittausmenetelmät; Päästöjen mallinnus; Ympäristölainsäädäntö; Ilmansuojelun tavoitteet. Lisäksi opiskelija osaa kurssin käytyään laskea polttoteknisiä perusasioita.

Sisältö

Sisältö Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Johdanto, primäärit puhdistusmenetelmät     
2. Kaasumaisten päästöjen vähentäminen, partikkelit     
3. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)     
4. Ilmansaasteiden mallinnus     
5. Ilmansuojelun meteorologiaa     

Opintojakson arvostelu

Tentissä mitataan asioiden ymmärrystä ja peruslaskentataitoja

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste   Ilmansuojelu   Antti Oksanen            Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ENER-1200 Ilmansuojelu, 3 op 25850 Ilmansuojelu, 2 ov  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ENER-1200 2011-01        

Viimeksi muokattu23.05.2011