Opinto-opas 2008-2009
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2008-2009

MPR-5270 Tien ja kadun suunnittelu, 5 op
Road Design

Opintojakson vastuuhenkilö

Jouni Sivenius, Pauli Kolisoja

Toteutuskerrat

  Luentoajat ja -paikat Kohderyhmä, jolle suositellaan
Toteutus 1


Per 4, 5 :
Perjantai 14 - 17, RH205

 
3.-n. vuosikurssi
Rakennustekniikan koulutusohjelma  


Suoritusvaatimukset

Tentti ja hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Tavoitteet

Tutustuttaa opiskelija liikenneväylien geometrisen suunnittelun perusteisiin ja työskentelytapoihin.

Sisältö

Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Suunnitteluprosessi.      
2. Tien ja kadun geometrinen suunnittelu, tasoliittymien suunnittelu. Perustietoa eritasoliittymien suunnittelusta.      


Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot   Tien ja kadun suunnittelu   TTY            Suomi  


Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S
MPR-5260 Tietekniikan perusteet Pakollinen  
RTT-8020 Yhdyskuntamittaukset Suositeltava  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MPR-5270 Tien ja kadun suunnittelu, 5 op RTEK-8220 Tien ja kadun suunnittelu, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

  Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
Toteutus 1   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  


Viimeksi muokattu13.02.2009
MuokkaajaJouni Sivenius