Opinto-opas 2008-2009
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2008-2009

IHTE-7200 Tehtävien analyysi ja suunnittelu, 3 op
Task analysis and design

Opintojakson vastuuhenkilö

Sari Kujala

Toteutuskerrat

  Luentoajat ja -paikat Kohderyhmä, jolle suositellaan
Toteutus 1


Per 5 :
Tiistai 15 - 17, K739
Keskiviikko 12 - 14, K739

 
 


Suoritusvaatimukset

Harjoitustyö ja tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

-

Tavoitteet

Tehtäväanalyysi tutkii, mallintaa ja uudelleensuunnittelee käyttäjän toimintaa tavoitteenaan tukea entistä paremmin käyttäjien tavoitteita ja tehtäviä tekniikan avulla. Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija tehtäväanalyysin lähestymistapoihin sekä niiden soveltamiseen uusien innovatiivisten tuotteiden ja järjestelmien suunnittelussa. Harjoitustyönä toteutetaan käytännön tehtäväanalyysi.

Sisältö

Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Käyttäjän tavoitteiden ja tehtävien kartoittaminen ja mallintaminen.     
2. Käyttäjän tulevan toiminnan suunnittelu ja tukeminen tekniikan avulla.     
3. Tehtäväanalyysin menetelmiin, soveltamistapoihin ja niiden soveltamiseen tutustuminen.     


Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet Suositeltava  
IHTE-7100 Johdatus ihmisen käyttäytymiseen Pakollinen  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHTE-7200 Tehtävien analyysi ja suunnittelu, 3 op IHTE-7201 Tehtävien analyysi ja suunnittelu, 3 op Vastaavuus 1 = 1  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

  Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
Toteutus 1 Katso: http://www.cs.tut.fi/kurssit/IHTE-7200/   Luennot
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 2 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  


Viimeksi muokattu13.08.2008
MuokkaajaSinikka Hakonen