Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

TTE-4010 LAATU- JA MITTAUSTEKNIIKAT, 5 op
Quality Assurance

Opintojakson vastuuhenkilö
Paul Andersson

Luentoajat ja -paikat
Per IV: Perjantai 10 - 12, K1704
Per V: Perjantai 10 - 12, K1703

Toteutuskerrat
  Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5 Kesä
Luento - - - 2 h/vko 2 h/vko -
Harjoitus - - - 1 h/vko 1 h/vko -
Harjoitustyö - - - - 20 h/vko -
Tentti  
(Lukuvuoden 2007-2008 aikataulu)

Tavoitteet
Johdattaa opiskelija laatuajatteluun ja tavanomaisten tuotannon laatuongelmien sekä niissä tarvittavien ratkaisumallien äärelle. Kurssilla perehdytään myös mittaustekniikan peruskäsitteistöön sekä mittausepävarmuuden määrittämiseen. Kurssi antaa valmiudet yksinkertaisten ongelmien ratkaisuun tiedonkeruun ja laatutekniikkojen käyttöllä.

Sisältö
Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Prosessimuotoinen toiminta  Prosessien tunnistaminen ja mittaaminen  Prosessien mallintaminen 
2. Laatu ja laatufilosofiat  Laadun määritelmät ja laatukustannusmallit  Eri filosofien opit 
3. Laatujärjestelmien ja laatupalkintomallien keskeiset periaatteet  ISO 9000:n vaatimukset ja itsearviointimenettelyt    
4. Laatutekniikat  Seitsemän laatutyökalun hallinta käytännön tilanteissa
Koesuunnittelu 
Seitsemän uuden laatutyökalun periaatteet 
5. Mittaustekniikan perusteet  Mittausvirheet ja epävarmuus
Toleranssit 
  

Suoritusvaatimukset
Tentti sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustyö

Opintojakson arviointikriteerit

 • Tentissä neljä kysymystä. 50% oikein = 1. Loput arvosanat 10%:n askelin. Harjoitustyöstä voi saada yhden arvosanan lisäyksen

 • Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

 • Oppimateriaali
  Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
  Kirja Mittaus- ja laatutekniikat Andersson & Tikka     WSOY 1997 Kyllä  Suomi 
  Opintomoniste DOE, FMEA, 6 sigma, Prosessit Andersson, Hiltunen, Villanen, Mäenpää       Kyllä  Suomi 

  Esitiedot
  Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)

  Tietoa esitietovaatimuksista
  Ei esitietovaatimuksia

  Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa

 • Opintojaksolla hyödynnetyt tieto- ja viestintätekniikat
 • - tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
  - opetusmateriaalin laadinnassa erityisesti verkkokäyttöön tai muuhun sähköiseen viestimeen
  - harjoitus-, ryhmä- tai laboratoriotöiden työstämisessä
  - harjoitustöiden, materiaalin jne. jakelussa ja/tai palauttamisessa
  - opintojaksolla on käytössä oppimisalusta: Moodle

 • Arvioitu opintojakson toteutustapa
 • - Lähiopetuksen osuus: 50 %
  - Etäopetuksen osuus: 30 %
  - Opiskelijan itseopiskelun osuus: 20 %

  Mitoitus
  OpetusmuodotTuntia
  Luennot 56
  Harjoitukset 25
  Harjoitustyöt 22
  Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 19

  Oppimateriaali Tuntia
  Andersson &Tikka: Mittaus- ja laatuteknikat 6
  Luentomoniste 4
  Suomenkielinen verkkomateriaali 5

  Muu mitoitettuTuntia
  Tentti/välikokeet 3
  Kaikki yhteensä 140

  Opintojaksokorvaavuus
  2703100 Laadunvarmistus

  Opintojakson kotisivu

  Viimeksi muokattu 19.03.2007
  MuokkaajaJorma Vihinen