Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

TTE-1010 TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTEET, 5 op
Introduction to Production Engineering

Opintojakson vastuuhenkilö
Seppo Torvinen

Luentoajat ja -paikat
Per IV: Tiistai 8 - 10, F ISO SALI
Per IV: Perjantai 8 - 10, F ISO SALI
Per V: Tiistai 8 - 10, K1703

Toteutuskerrat
  Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5 Kesä
Luento - - - 4 h/vko 4 h/vko -
Tentti  
(Lukuvuoden 2007-2008 aikataulu)

Tavoitteet
Ymmärtää kappaletavaratuotannon tuotantojärjestelmien toiminta ja niiden kehitysmahdollisuudet. Konepajateollisuuden tuotanto kokonaisuutena. Tuotantojärjestelmän suunnittelu metalli-, kone- ja sähkötekniseen teollisuuteen lähtien bisnesvaateista ja tuotteesta. Ohjattavuuden ja nopeuden suunnittelu. Tehokkaiden tehtaiden ja niiden tuotantoprosessien toteutus ja kehittäminen. Verkottuneen tuotannon erityispiirteet. Koneenrakennuksen ja elektroniikkateollisuuden valmistusmenetelmät sekä -prosessit, osavalmistusyksiköiden ja -järjestelmien toiminta. Tuotantoautomaation perusteet. Tuotantotoiminnan tehostaminen tietotekniikan keinoin.

Sisältö
Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tuotantojärjestelmien ja -verkkojen perusrakenteet  Tuotteen ja toiminnan laadun hallinta
Laadun kokonaisohjaus, Total Quality Management
Kunnossapidon kokonaisohjaus, Total Productive Maintenance 
Ihmisen rooli tuotantojärjestelmässä
Ihmisen ja tuotantojärjestelmän vuorovaikutus 
2. Ohjattavuus ja tuotettavuus  Nopean läpäisyajan merkitys  Tuotantoverkon ja ympäristön vuorovaikutus 
3. Tuotantojärjestelmien ja -verkkojen ohjaustavat  Make-Partner-Buy
Tehdä itse vai ostaa muualta? 
Liiketoimintaprosessien uudelleensuunnittelu, Business Process Re-engineering
Jatkuva parantaminen, Kaizen 
4. Kappaletavarateollisuuden valmistusprosessit  Automaation tarkoituksenmukainen hyödyntäminen  Tuotteen valmistettavuuden ja kokoonpantavuuden suunnittelu, Design for Manufacturing and Assembly 
5. Tuotantojärjestelmien ja -verkkojen toiminnan jatkuva kehittäminen  Tuotannon tukeminen tarkoituksenmukaisilla tietojärjestelmillä  Tuotantoprosessien kypsyyden arviointi 

Suoritusvaatimukset
Hyväksytty tentti luentojen ja niillä ilmoitetun kirjallisuuden sisällöstä

Opintojakson arviointikriteerit

 • Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

 • Oppimateriaali
  Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
  Kirja Kone- ja metallituoteteollisuuden tuotantojärjestelmät Lapinleimu, Kauppinen, Torvinen       Kyllä  Suomi 

  Esitiedot
  Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)

  Tietoa esitietovaatimuksista
  Ei esitietovaatimuksia

  Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa

 • Opintojaksolla hyödynnetyt tieto- ja viestintätekniikat
 • - tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
  - opetusmateriaalin laadinnassa erityisesti verkkokäyttöön tai muuhun sähköiseen viestimeen
  - asioiden ja ilmiöiden havainnollistamisessa esim. animaatiot, demot, simulaatiot, videoleikkeet
  - opintojaksolla on käytössä oppimisalusta: Laitoksen TUKKO -verkko-oppimisympäristö

 • Arvioitu opintojakson toteutustapa
 • - Lähiopetuksen osuus: 40 %
  - Etäopetuksen osuus: 0 %
  - Opiskelijan itseopiskelun osuus: 60 %

 • Opintojakson toteutustapa tieto- ja viestintätekniikan käytön näkökulmasta
 • Ei pakollisia lähitapaamisia.
  Tentti kaksiosainen: 3 essee-tyyppistä laajempaa kysymystä ja 5 monivalintakysymystä ilmoitetusta kurssimateriaalista

  Mitoitus
  OpetusmuodotTuntia
  Luennot 84
  Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 50

  Oppimateriaali
  Opetusmuotojen mitoitukseen sisältyy seuraavan opetusmateriaalin käyttö:
  Vieraskielinen verkkomateriaali

  Muu mitoitettuTuntia
  Tentti/välikokeet 3
  Kaikki yhteensä 137

  Opintojaksokorvaavuus
  2701120 Tuotantojärjestelmät ja -verkot

  Opintojakson kotisivu

  Viimeksi muokattu 13.03.2007
  MuokkaajaJorma Vihinen