Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

SMG-4100 SÄHKÖMATERIAALIOPPI, 5 op
Electrical materials

Opintojakson vastuuhenkilö
Lasse Söderlund

Opettajat
Lasse Söderlund

Luentoajat ja -paikat
Per II,III: Tiistai 8 - 10, SC105B
Per II,III: Torstai 8 - 9, SC105B

Toteutuskerrat
  Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5 Kesä
Luento - 3 h/vko 3 h/vko - - -
Harjoitus - - 2 h/vko - - -
Tentti  
(Lukuvuoden 2007-2008 aikataulu)

Tavoitteet
Perehdytään sähkötekniikassa käytettäviin materiaaleihin, niiden ominaisuuksiin sekä valintaan vaikuttaviin tekijöihin.

Sisältö
Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Esitellään johtavuus kiinteässä aineessa. Johde-, vastus- ja magneettiset materiaalit. PN-tyyppiset puolijohteet. Eristeaineet. Sähkövirran kemiallisia vaikutuksia.

 
     

Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu tentti.

Opintojakson arviointikriteerit

 • Hyväksytysti suoritettu tentti luennoilla käsitellyistä aiheista.

 • Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

 • Oppimateriaali
  Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
  Kirja Principles of electrical engineering materials and devices. McGraw-Hill 1997 S.C. Kasap       Ei ole  Englanti 

  Esitiedot
  Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)

  Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa

 • Opintojaksolla hyödynnetyt tieto- ja viestintätekniikat
 • - tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut

  Mitoitus
  OpetusmuodotTuntia
  Luennot 90
  Harjoitukset 60
  Kaikki yhteensä 150

  Opintojaksokorvaavuus
  79105 Sähkömateriaalioppi

  Opintojakson kotisivu

  Viimeksi muokattu 13.02.2007
  MuokkaajaMaija-Liisa Paasonen