Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

MOL-6910 MUOVIMATERIAALIT, 2 op
Plastic materials

Opintojakson vastuuhenkilö
Pirkko Eteläaho

Toteutuskerrat
  Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5 Kesä
Luento 2 h/vko - - - - -
Harjoitus 1 h/vko - - - - -
Tentti  
(Lukuvuoden 2007-2008 aikataulu)

Tavoitteet
Tuntea yleisimpien polymeerimateriaalien rakenne, ominaisuudet ja prosessointimenetelmät.

Sisältö
Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Polymeerimateriaalien rakenteen ja ominaisuuksien esittely.       
2. Polymeerien prosessoinnin perusteet.       
3. Polymeerikomposiittien rakenne, ominaisuudet ja prosessointi.       
4. Standardiominaisuudet ja niiden määrittäminen.       
5. Polymeerien ominaisuuksien modifiointi. Polymeerilajien esittely.       

Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä ja hyväksytysti suoritetut harjoitukset.

Opintojakson arviointikriteerit

 • Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

 • Esitiedot
  Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)

  Huomautuksia

  Kurssi on tarkoitettu ainoastaan muille kuin materiaalitekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.

  Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa

 • Opintojaksolla hyödynnetyt tieto- ja viestintätekniikat
 • - tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
  - harjoitustöiden, materiaalin jne. jakelussa ja/tai palauttamisessa

 • Arvioitu opintojakson toteutustapa
 • - Lähiopetuksen osuus: 30 %
  - Etäopetuksen osuus: 0 %
  - Opiskelijan itseopiskelun osuus: 70 %

  Mitoitus
  OpetusmuodotTuntia
  Luennot 36
  Harjoitukset 18
  Kaikki yhteensä 54

  Opintojaksokorvaavuus
  2805010 Polymeerien materiaalioppi

  Opintojakson kotisivu

  Viimeksi muokattu 30.01.2007
  MuokkaajaPirkko Eteläaho