Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

MOL-3000 MATERIAALITIETEEN FYSIKAALISET TUTKIMUSMENETELMÄT, 5 op
Physical Research Methods in Materials Science

Opintojakson vastuuhenkilö
Toivo Lepistö

Opettajat
Toivo Lepistö

Luentoajat ja -paikat
Per III,IV: Tiistai 10 - 12, K3104 (M)

Toteutuskerrat
  Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5 Kesä
Luento - - 2 h/vko 2 h/vko - -
Harjoitus - - 1 h/vko 1 h/vko - -
Tentti  
(Lukuvuoden 2007-2008 aikataulu)

Tavoitteet
Kurssissa tarkastellaan yleisimpiä materiaalien karakterisointiin käytettäviä fysikaalisia tutkimusmenetelmiä. Tavoitteena on kattavan yleiskuvan ja -tietämyksen luominen kaikista niistä materiaalitieteen fysikaalisista tutkimusmenetelmistä, joilla on laaja-alaista käyttöä sekä perustutkimuksessa että erilaisissa teollisissa sovelluskohteissa.

Sisältö
Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. mikroskopia (optinen, elektronimikroskopia, atomivoimamikroskopia, muut tekniikat)
 
     
2. röntgentekniikat (diffraktio, fluoresenssi, muut tekniikat)
 
     
3. termiset analyysimenetelmät
 
     
4. materiaalin koostumusmääritykset
 
     
5. pintaherkät karakterisointimenetelmät ja ainettarikkomattomat tarkastusmenetelmät
 
     

Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti. Hyväksytysti suoritetut harjoitukset.

Opintojakson arviointikriteerit

 • Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

 • Oppimateriaali
  Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
  Opintomoniste Materiaalitieteen fysikaaliset tutkimusmenetelmät Lepistö       Kyllä  Suomi 
  Kirja An Introduction to the Optical Microscope S. Bradbury       Ei ole  Englanti 
  Kirja Elements of X-ray Diffraction Cullity       Ei ole  Englanti 
  Kirja Modern Techniques of Surface Science D.P. Woodruff ja T.A. Delchair       Ei ole  Englanti 
  Kirja Characterization of Materials J.B. Wachtman     Second Edition Ei ole  Englanti 

  Esitiedot
  Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)

  Huomautuksia

  Kurssia suositellaan opiskelijoille, jotka haluavat saada yleiskuvan materiaalien karakterisointiin käytettävistä fysikaalisista tutkimusmenetelmistä.

  Mitoitus
  OpetusmuodotTuntia
  Luennot 63
  Harjoitukset 21

  Oppimateriaali Tuntia
  Opintomoniste 27

  Muu mitoitettuTuntia
  Tenttiin valmistautuminen 10
  Tentti/välikokeet 3
  Kaikki yhteensä 124

  Opintojaksokorvaavuus
  2803000 Materiaalitieteen fysikaaliset tutkimusmenetelmät

  Viimeksi muokattu 29.01.2007
  MuokkaajaJuha Nykänen