Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

ELE-4100 ELEKTRONIIKAN TUOTANTOTEKNIIKKA, 4 op
Production Engineering in Electronics

Opintojakson vastuuhenkilö
Pauliina Mansikkamäki

Luentoajat ja -paikat
Per I,II: Perjantai 13 - 15, S2

Toteutuskerrat
  Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5 Kesä
Luento 2 h/vko 2 h/vko - - - -
Tentti  
(Lukuvuoden 2007-2008 aikataulu)

Tavoitteet
Opiskelijalle muodostuu kattava yleiskuva elektroniikan tuotantotoiminnasta. Opiskelija tietää perusteet elektroniikan tuotantotoiminnan kannalta keskeisistä osa-alueista, kuten komponenttien ladonta- ja juotostekniikoista sekä niihin liittyvistä materiaaleista, kevyen ja joustavan kokoonpanoautomaation laitteista, tuotantokelpoisen elektroniikan suunnittelusta, laadunvarmistuksesta ja testausautomaatiosta.

Sisältö
Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Pintaliitoskomponenttien ladonta sekä ladontakoneet (syöttö + ladonta). Läpiladontaprosessin perusteet.   Perusteet uusista pakkaustekniikoista: BGA, CSP ja FC.  Passiivikomponenttien kehitys. 
2. Aaltojuotos ja reflow-juotos sekä niissä käytettävät materiaalit eli juoksutteet, juotepastat ja juotteet. Pastanpaino sekä siinä käytettävät stensiilit.  Piirilevyn valmistusprosessi: perinteisen FR-4 -tyylisen monikerrospiirilevyn valmistus.  Katsaus uusiin piirilevyteknologioihin. 
3. Yleisimmät testaustavat elektroniikkatuotannossa: ICT, flying probe, AOI, AXI, Boundary scan ja toiminnallinen testaus. Laadunvarmistus sekä pintaliitostekniikan yleisimmät laatuvirheet.  Elektroniikan muoviosien valmistus Suomessa: ruiskuvalu sekä sen erikoistekniikat.    
4. Tuotantokelpoisen elektroniikan suunnittelun perusperiaatteet, mm. komponentin valintaan vaikuttavat tekijät. Elektroniikan tuotannon laatukysymykset.        
5. Elektroniikkateollisuus Suomessa; tämän hetken toimialakatsaus.       

Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu tentti, hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja aktiivinen osallistuminen luennoille.

Opintojakson arviointikriteerit

 • Ydinaineksen ja täydentävän tietämyksen hallinta tentissä niiltä osin kuin luennoilla asioita on käsitelty. Mainittua erityistietämystä saatetaan luennoilla käsitellä lyhyesti, mutta asian tietämystä ei vaadita tentissä. Harjoitustyö arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella. Tenttiin saa lisäpisteitä, jos on osallistunut aktiivisesti luennoille ja excursioille.

 • Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

 • Oppimateriaali
  Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
  Luentokalvot         jaetaan opiskelijoille sähköisesti Kyllä  Suomi 

  Esitiedot
  Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)

  Huomautuksia

  Opintojakso soveltuu eri koulutusohjelmien opiskelijoille.

  Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa

 • Opintojaksolla hyödynnetyt tieto- ja viestintätekniikat
 • - tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
  - harjoitustöiden, materiaalin jne. jakelussa ja/tai palauttamisessa

 • Arvioitu opintojakson toteutustapa
 • - Lähiopetuksen osuus: 50 %
  - Etäopetuksen osuus: 0 %
  - Opiskelijan itseopiskelun osuus: 50 %

  Mitoitus
  OpetusmuodotTuntia
  Luennot 48
  Harjoitustyöt 14
  Muu lähiopetus 7

  Muu mitoitettuTuntia
  Tenttiin valmistautuminen 10
  Tentti/välikokeet 3
  Kaikki yhteensä 82

  Opintojakson opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

 • Luennoilla esitetään demoja ja siellä käy vierailevia luennoitsijoita teollisuudesta. Lisäksi opintojakson aikana on mahdollisuus osallistua elektroniikkateollisuuteen suuntautuville excursioille. Harjoitustyössä päästään itse käyttämään tuotantolaitteita. Ensimmäisten luentojen aikana käydään tarvittavat perusteet läpi huolellisesti. Tämä perustieto toimii pohjana vierailevien luennoitsijoiden esityksille sekä harjoitustyön tekemiselle.

 • Opintojaksokorvaavuus
  74982 Elektroniikan tuotantotekniikka

  Opintojakson kotisivu

  Viimeksi muokattu 31.01.2007
  MuokkaajaPauliina Mansikkamäki