Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

ELE-3200 ELEKTRONIIKAN TUOTEKEHITYS, 7 op
Electronics Design

Opintojakson vastuuhenkilö
Markku Kivikoski

Opettajat
Markku Kivikoski

Luentoajat ja -paikat
Per III: Tiistai 10 - 12, SM221

Toteutuskerrat
  Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5 Kesä
Luento - - 2 h/vko - - -
Harjoitus - - 1 h/vko 2 h/vko 2 h/vko -
Harjoitustyö - - 20 h/per 50 h/per 50 h/per -
(Lukuvuoden 2007-2008 aikataulu)

Tavoitteet
Perehdyttää opiskelijat omakohtaisesti projektityöskentelyn toimintatapoihin elektroniikan laitekehityksessä. Näitä harjoitellaan pienimuotoisen projektin valmistelun, suunnittelun ja läpiviennin puitteissa.

Sisältö
Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Elektroniikkateollisuuden tuote- ja suunnitteluprojekteihin liittyviä käytännön tilanteita ja niistä selviytyminen.  Projektisuunnitelmien teko mukaanlukien aikataulut ja budjetointi sekä niiden seuranta ja noudattaminen.  Elektroniikan rakentelukokemuksen syventäminen. 
2. Elektroniikkalaitteiden sähköinen ja mekaaninen suunnittelu valmistettavuuden ja luotettavan toiminnan vaatimusten mukaisesti.  Projektiryhmässä toimiminen omista tehtävistä vastaten yhteistyössä muiden ryhmän jäsenten kanssa.  Muotoilun ja sen merkityksen sisäistäminen elektroniikka-alan tuotteissa. 
3. Olennaisen osan kurssia muodostaa ryhmäkohtainen harjoitustyö, joka toteutetaan projektoituna.  Asiakasnäkökulman huomiointi tuotteen kehitysprojektissa.  Elektroniikan suunnitteluympäristöjen ja mittalaitteiden omakohtaisen käytön monipuolistuminen. 
4. Projektin täydellinen sähköiseen formaattiin laadittu dokumentointi sekä projektin hallinnasta että suunnitellun ja toteutetun laitteen toiminnasta ja rakenteesta.  Erilaisten projektin esittely- ja raportointitilanteisiin liittyvien suullisten esitysten valmistelu ja omakohtainen harjoittelu.  Toteutetun laitteen testauksen suunnittelu etukäteen ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden ennakointi. 
5. Ryhmätyöskentelytaitojen käytännön harjoittelu.  Yhteydenpito projektin asiakkaaseen, tavarantoimittajiin/alihankkijoihin ja eri sidosryhmiin.  Tuotekehitysprojektille tyypillisten ongelmakohtien tunnistaminen ja kustannustietoisuuden paraneminen. 

Suoritusvaatimukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja hyväksytysti suoritettu projektityö sekä tentti.

Opintojakson arviointikriteerit

 • Arviointi suoritetaan ryhmäkohtaisesti ja siinä huomioidaan kaikki keskeiset osa-alueet. Jokaisen ryhmän kanssa pidetään projektin päätöspalaveri (korvaa tentin), jossa käydään läpi ryhmän ja sen jäsenten toiminta itsearvioiden. Edelleen keskustellaan projektin vahvuuksista ja kehittämistarpeista.

 • Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

 • Oppimateriaali
  Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
  Luentokalvot           Kyllä  Suomi 
  Muu kirjallisuus           Kyllä  Englanti 
  Tutkimus           Kyllä  Suomi 

  Esitiedot
  Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)

  Tietoa esitietovaatimuksista
  Esitietoina vähintään elektroniikan aineopinnot.

  Huomautuksia

 • Opintojakson osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

 • Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa

 • Opintojaksolla hyödynnetyt tieto- ja viestintätekniikat
 • - tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
  - harjoitus-, ryhmä- tai laboratoriotöiden työstämisessä
  - harjoitustöiden, materiaalin jne. jakelussa ja/tai palauttamisessa
  - asioiden ja ilmiöiden havainnollistamisessa esim. animaatiot, demot, simulaatiot, videoleikkeet
  - vuorovaikutuksessa ja keskusteluissa mm. verkkokeskustelut, chat

 • Arvioitu opintojakson toteutustapa
 • - Lähiopetuksen osuus: 45 %
  - Etäopetuksen osuus: 5 %
  - Opiskelijan itseopiskelun osuus: 50 %

  Mitoitus
  OpetusmuodotTuntia
  Luennot 18
  Harjoitukset 45
  Harjoitustyöt 120

  Muu mitoitettuTuntia
  Uudet työkalut ja menetelmät 10
  Tentti/välikokeet 2
  Kaikki yhteensä 195

  Opintojakson opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

 • Menestyksellinen suoriutuminen perustuu omakohtaiseen insinöörityyppiseen työskentelyyn ryhmäkohtaisten suunnitelmien puitteissa.

 • Opintojaksokorvaavuus
  74541 Elektroniikan tuotekehitys

  Opintojakson kotisivu

  Viimeksi muokattu 13.02.2007
  MuokkaajaMarkku Kivikoski