Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

ELE-3150 EMC-SUUNNITTELU, 5 op
EMC Design

Opintojakson vastuuhenkilö
Arto Kolinummi

Luentoajat ja -paikat
Per I,II: Torstai 12 - 14, TB104

Toteutuskerrat
  Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5 Kesä
Luento 2 h/vko 2 h/vko - - - -
Harjoitustyö - 16 h/per 16 h/per 18 h/per - -
Tentti  
(Lukuvuoden 2007-2008 aikataulu)

Tavoitteet
Opettaa luotettavan elektronisen laitteen tai järjestelmän suunnittelu kytkentäkaavio- ja piirikorttitasolla. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee perusperiaatteet EMC-ilmiöistä ja muista laitteistoissa esiintyvistä epäideaalisuuksista. Samalla opetetaan, miten näitä tietoja voidaan käyttää hyväksi elektroniikan laitesuunnittelussa. Opintojaksolla käydään läpi maadoitus- ja johdotussuunnittelu, suojaus- ja suodatuskomponentteja, piirikortin häiriölähteet, piirilevysuunnittelua, analogia-, digitaali- ja analogia-digitaalilaitteiden EMC-suunnittelua.

Sisältö
Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Häiriöiden kytkeytyminen. Häiriölähteet.  Kotelointi, galvaaninen erotus, kaapelointi.  EMC-mittaukset 
2. Ylijännitetransientit, suuritaajuiset häiriöt. Häiriöiltä suojautuminen ja niiden suodattaminen. Suojaus ja suodatuskomponentit ja niiden ominaisuudet.  Komponenttien ja laitteiden luotettavuus  Robustisuus, redundanssi. 
3. Piirilevysuunnittelu ja maadoitussuunnittelu erityyppisissä laitteissa.       
4. Kytkimen suojaus, kuorman kytkeminen. Teholähteiden suojaus ja vaatimukset.       
5. Perusteet EMC-standardeista ja CE-hyväksynnästä.       

Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja tentti.

Opintojakson arviointikriteerit

 • Kurssiarvosana määräytyy tentin ja harjoitustyön yhteispisteista. Tentin osuus kokonaisarvosanasta on 2/3. Tentti testaa ydinaineksen osaamista. Rakentelutyössä edellytetään kurssilla opitun tiedon soveltamista.

 • Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

 • Oppimateriaali
  Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
  Kirja Noise Reduction Techniques in Electronic Systems, 2nd ed. Ott, H.W.     John Wiley & Sons Ei ole  Englanti 

  Esitiedot
  Tunnus Nimi OP P/S
  ELE-1010 ELE-1010 Elektroniikan perusteet I 3 Pakollinen
  ELE-1020 ELE-1020 Elektroniikan perusteet II 6 Pakollinen
  ELE-1030 ELE-1030 Elektroniikan perusteet III 5 Suositeltava
  ELE-2050 ELE-2050 Elektroniikan työkurssi 6 Pakollinen
  ELE-2200 ELE-2200 Analogiatekniikka I 4 Suositeltava
  ELE-3050 ELE-3050 CAE elektroniikassa 3 Suositeltava

  Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)

  Tietoa esitietovaatimuksista
  Kurssiin kuuluu pakollisena suhteellisen vaativa rakentelutyö. Suunnitteluohjelmien käyttöä ei opeteta kurssilla.

  Huomautuksia

 • Opintojakson osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

 • Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa

 • Opintojaksolla hyödynnetyt tieto- ja viestintätekniikat
 • - tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
  - opetusmateriaalin laadinnassa erityisesti verkkokäyttöön tai muuhun sähköiseen viestimeen
  - harjoitus-, ryhmä- tai laboratoriotöiden työstämisessä
  - harjoitustöiden, materiaalin jne. jakelussa ja/tai palauttamisessa

 • Arvioitu opintojakson toteutustapa
 • - Lähiopetuksen osuus: 35 %
  - Etäopetuksen osuus: 0 %
  - Opiskelijan itseopiskelun osuus: 65 %

  Mitoitus
  OpetusmuodotTuntia
  Luennot 36
  Harjoitustyöt 53

  Oppimateriaali Tuntia
  Luentokalvot 20
  Lisämateriaali 5
  Vieraskielinen verkkomateriaali 10

  Muu mitoitettuTuntia
  Uudet työkalut ja menetelmät 4
  Tentti/välikokeet 3
  Kaikki yhteensä 131

  Opintojaksokorvaavuus
  74530 Luotettava elektroniikka

  Opintojakson kotisivu

  Viimeksi muokattu 21.12.2007
  MuokkaajaArto Kolinummi