Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

Elektroniikka: Elektroniikan pakkaus- ja tuotantotekniikka

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilöt

Markku Kivikoski

Elektroniikan pakkaus- ja tuotantotekniikassa opetuksen tärkeinä osa-alueina ovat laitteen toiminnan ja kokoonpanon kannalta keskeiset materiaalit sekä pakkaus- ja liittämistekniikat. Tämän lisäksi opintokokonaisuus sisältää tuotantotoiminnan suunnittelun, ohjaamisen ja kehittämisen opetusta.

Tavoitteet

- Antaa laitteen toiminnan ja kokoonpanon kannalta keskeisten materiaalien ja mikroelektroniikan pakkaus- ja liittämistekniikoiden sekä pakkausten valintakriteerien perustiedot.
- Antaa perustiedot tuotantotoiminnan suunnitteluun, ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Tutkinnot, joihin opintokokonaisuus voidaan sisällyttää

Tutkinto
Automaatiotekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto
Sähkötekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto
Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Elektroniikka 25 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
ELE-4100 Elektroniikan tuotantotekniikka 4 op
ELE-4150 Mikroelektroniikan pakkaustekniikka 5 op
ELE-4200 Elektroniikan materiaalit 5 op
ELE-5200 Elektroniikan miniatyrisoinnin työkurssi 8 op
Yhteensä 22 op

Täydentävät opintojaksot

Täydentävistä opintojaksoista suositellaan valittavaksi kurssi ELE-4250 Elektroniikan miniatyrisointi.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen

Opintojakso Opintopisteet
ELE-3150 EMC-suunnittelu 5 op
ELE-3200 Elektroniikan tuotekehitys 7 op
ELE-4050 Elektroniikkatuotteen suunnittelun ympäristönäkökohtia 3 op
ELE-4220 Elektroniikan uudet valmistusmenetelmät 4 op
ELE-4250 Elektroniikan miniatyrisointi 5 op
ELE-5450 Mikroelektroniikan erityiskysymyksiä 3-6 op
MOL-3000 Materiaalitieteen fysikaaliset tutkimusmenetelmät 5 op
MOL-6910 Muovimateriaalit 2 op
SMG-4100 Sähkömateriaalioppi 5 op
TTE-1010 Tuotantotekniikan perusteet 5 op
TTE-4010 Laatu- ja mittaustekniikat 5 op
TTE-5026 Assembly Automation 5 op
Yhteensä 54 op

Lisätiedot

Mikäli opintokokonaisuuteen tehdään diplomityö, on Elektroniikan diplomityöseminaariin (ELE-1100) osallistuminen ja seminaariesitelmän pitäminen pakollista.

Viimeksi muokattu 10.05.2007
MuokkaajaErja Sipilä