Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

Elektroniikka

Opintokokonaisuuden tyyppi

Aineopinnot

Yhteyshenkilöt

Markku Kivikoski

Laitoksen johtaja, professori Markku Kivikoski, markku.kivikoski@tut.fi, SM418.Laitoksen toiminta keskittyy seuraavile alueille: teollisuuselektroniikka (prof. Markku Kivikoski), pakkaus- ja tuotantotekniikka (prof. Markku Kivikoski), mikroelektroniikka (prof. Karri Palovuori), sulautetut järjestelmät (prof. Jukka Vanhala) sekä suurtaajuustekniikka (prof. Markku Kivikoski).Elektroniikka on sähkön käsittelemistä sen hienojakoisimmassa muodossa: varauksina, signaaleina ja viesteinä, bitteinä, sähkömagneettisena säteilynä ja joskus tehoinakin. Elektroniikka on siten teknisten järjestelmien ja laitteiden koossapitävä sekä toimintaa ohjaava voima, jonka avulla laitteet, anturit ja toimielimet sekä signaalit ja viestit kootaan yhdeksi toimivaksi ja ihmistä palvelevaksi kokonaisuudeksi.Elektroniikan opintoja tukevia aineopintoja suositellaan valittavaksi sähkötekniikan, automaatiotekniikan, materiaalitekniikan ja tietotekniikan koulutusohjelmien aineopintokokonaisuuksista. Tuotantotekniikan laitos tarjoaa elektroniikan tuotantotekniikan aine- ja syventävät opinnot vastuuhenkilönä professori Reijo Tuokko. Materiaaliopin laitos tarjoaa elektroniikan materiaalien syventävät opinnot vastuuhenkilönä professori Toivo Lepistö.Elektroniikan syventävät opinnot voivat painottua seuraaville alueille:

Elektroniikan laitesuunnittelu

Elektroniikan pakkaus- ja tuotantotekniikka

Mikroelektroniikka

Sulautetut järjestelmät

Suurtaajuustekniikka

Tavoitteet

- Toimia elektroniikkaan perehdyttävänä ja johdattelevana kokonaisuutena.
- Antaa monipuolinen kuva elektroniikasta.
- Antaa alustava käytännön osaaminen elektroniikan alalta.

Tutkinnot, joihin opintokokonaisuus voidaan sisällyttää

Tutkinto
Automaatiotekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto
Automaatiotekniikan koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto
Sähkötekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto
Sähkötekniikan koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto
Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto
Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto
Tietotekniikan koulutusohjelma - Tekniikan kandidaatin tutkinto

Esitietovaatimukset

Opintojakso Opintopisteet P/S
ELE-1010 Elektroniikan perusteet I 3 op Pakollinen
ELE-1020 Elektroniikan perusteet II 6 op Pakollinen
ELE-1030 Elektroniikan perusteet III 5 op Pakollinen

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biosensing 30 op
Digitaalisten piirien suunnittelu 30 op
Digitaalisten piirien suunnittelu 30 op
Elektroniikka: Elektroniikan laitesuunnittelu 30 op
Elektroniikka: Elektroniikan pakkaus- ja tuotantotekniikka 30 op
Elektroniikka: Mikroelektroniikka 30 op
Elektroniikka: Suurtaajuustekniikka 30 op
Langattomat sensoriverkot 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op
Sulautetut järjestelmät 30 op
Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka 30 op
Teholähde-elektroniikka 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
ELE-2050 Elektroniikan työkurssi 6 op
ELE-2100 Puolijohdekomponenttien sovellukset 4 op
ELE-2150 Integroitujen piirien perusteet 4 op
ELE-2200 Analogiatekniikka I 4 op
ELE-2250 Johdatus suurtaajuustekniikkaan 4 op
ELE-2300 Sulautettujen prosessorisovellusten perusteet 3 op
Yhteensä 25 op

Viimeksi muokattu 21.02.2007
MuokkaajaErja Sipilä