Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

Sähkötekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilöt

Koulutusohjelman johtaja: Lauri Kettunen
Osaston sihteeri: Riitta Myyryläinen
Opetuksen suunnittelija: Susanna Ketola

Tavoitteet

- Opiskelija tuntee, hallitsee ja osaa käyttää pääaineen tieteellisiä ja ammatillisia käsitteitä, sekä hallitsee sivuaineiden perusteet.
- Opiskelija osaa soveltaa tieteellisiä menetelmiä ajankohtaisiin ja konkreettisiin tehtäviin.
- Opiskelija saa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.
- Opiskelijalla on valmiudet toimia työelämässä sähkötekniikan asiantuntijana ja kehittäjänä.
- Opiskelijalla on edellytykset osallistua sähkötekniikkaa koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun.
- Opiskelijalla on työelämän, tieteellisen toiminnan ja yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaidot.

Rakenne

KOULUTUSOHJELMAN PERUS- JA AINEOPINNOT, 10-20 op

Pakolliset opintojaksot

Suoraan diplomi-insinöörin tutkintoon valittu insinööri ei voi hyväksyttää tutkintoonsa harjoittelua.

Opintojakso Opintopisteet
FYS-1170 Fysiikka S III 5 op
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 3 op
Yhteensä 8 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot
Opintojakso Opintopisteet
Opintokokonaisuuteen voi pakollisen harjoittelun lisäksi sisällyttää harjoittelua enintään 7 op
Yhteensä 7 op

Täydentävät opintojaksot

Näistä opintojaksoista tulee valita vähintään yksi, joka ei saa olla sisällytetty kandidaatin tutkintoon.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen
Opintojakso Opintopisteet
ACI-20010 Automaatiotekniikan perusteet 5 op
ELE-1030 Elektroniikan perusteet III 5 op
MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op
MAT-31090 Matriisilaskenta 1 5 op
MAT-33350 Vektorikentät 5 op
MAT-33500 Differentiaaliyhtälöt 5 op
TKT-1110 Mikroprosessorit 5 op
TLT-5100 Tiedonsiirtotekniikan perusteet 5 op
Yhteensä 40 op


TUTKINTOON HYVÄKSYTTÄVÄT AINEOPINTOKOKONAISUUDET

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Digitaali- ja tietokonetekniikka 25 op
Elektroniikan materiaalit 30 op
Elektroniikka 25 op
Hajautetut järjestelmät 25 op
Lääketieteellinen tekniikka 25 op
Matemaattinen mallinnus 25 op
Mittaus- ja informaatiotekniikka 25 op
Ohjelmistotekniikka 25 op
Oppivat ja älykkäät järjestelmät 25 op
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op
Sähköfysiikka 25 op
Sähkövoimajärjestelmät 25 op
Sähkövoimatekniikka 25 op
Säätötekniikka 25 op
Tehoelektroniikka 25 op
Teknillinen matematiikka 25 op
Teollisuustalous A 25 op
Teollisuustalous B 25 op
Tietoliikenne-elektroniikka 25 op
Tietoliikennetekniikka 25 op
Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat 25 op

Kandidaatti- ja diplomi-insinööritutkinnossa ei voi olla samoja aineopintokokonaisuuksia.


TUTKINTOON HYVÄKSYTTÄVÄT SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KOKONAISUUDET, JOIHIN VOI TEHDÄ DIPLOMITYÖN

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Anturitekniikka 30 op
Automaatio- ja informaatioverkot 30 op
Bioelektromagnetismi 30 op
Digitaalisten piirien suunnittelu 30 op
Elektroniikka: Elektroniikan laitesuunnittelu 30 op
Elektroniikka: Elektroniikan pakkaus- ja tuotantotekniikka 30 op
Elektroniikka: Mikroelektroniikka 30 op
Elektroniikka: Suurtaajuustekniikka 30 op
Lääketieteellinen elektroniikka 30 op
Lääketieteellinen fysiikka 30 op
Lääketieteellinen informatiikka 30 op
Mittausinformaatiotekniikka 30 op
Mittaustekniikka 30 op
Ohjelmoitavat alustat ja laitteet 30 op
Oppivat järjestelmät 30 op
Signaalinkäsittely 30 op
Sulautetut järjestelmät 30 op
Systeemiteoria 30 op
Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ympäristönäkökulmat 30 op
Sähköenergia 30 op
Sähköfysiikka 30 op
Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka 30 op
Sähköverkot ja -markkinat 30 op
Teholähde-elektroniikka 30 op
Teknillinen matematiikka: Analyysi 30 op
Teknillinen matematiikka: Diskreetti matematiikka 30 op
Teknillinen matematiikka: Matemaattinen mallinnus ja tieteellinen laskenta 30 op
Teknillinen matematiikka: Tilastolliset menetelmät ja datan mallinnus 30 op
Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka 30 op
Tiedonsiirtotekniikka 30 op
Tietokone- ja prosessoritekniikka 30 op
Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat 30 op


TUTKINTOON HYVÄKSYTTÄVÄT SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KOKONAISUUDET, JOIHIN EI VOI TEHDÄ DIPLOMITYÖTÄ

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Biosensing 30 op
Käytettävyys 30 op
Multimedia 30 op
Ohjelmistotiede 30 op
Ohjelmistotuotanto 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op


DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNON VAPAASTI VALITTAVAT, 10-20 op


OPINNÄYTETYÖ

Diplomityö (30 op)

Viimeksi muokattu 14.03.2007
MuokkaajaSusanna Ketola