Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

Automaatiotekniikan koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilöt

Koulutusohjelman johtaja: Pentti Lautala
Osaston sihteeri: Leila Holmström
Opetuksen suunnittelija: Johanna Heinola-Lepistö

Tavoitteet

- Automaatiotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto antaa opiskelijalle laaja-alaisen pätevyyden tutkimus- ja automaatioinsinöörin tehtäviin alueilla, joihin sisältyvät muunmuassa: prosessiautomaatio, koneautomaatio, koneenrakennuksen automaatio, tehdasautomaatio, rakennusautomaatio sekä hyvinvointiautomaatio. Automaatioinsinöörin tehtäviin kuuluvat näihin aloihin liittyvät opetus-, tutkimus- ja johtotehtävät sekä järjestelmien suunnittelu, toteutus ja tekniset sovellukset.
- Tutkinto antaa valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen, analyyttiseen ajatteluun sekä tieteelliseen jatkokoulutukseen ja -tutkimukseen.
- Tutkinto antaa valmiudet kehittää ja soveltaa automaatiotekniikkaa laaja-alaisesti muilla tekniikan alueilla sekä toimia työelämässä ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa automaatiotekniikan asiantuntijana.
- Automaatiotekniikan diplomi-insinöörin tutkinto antaa hyvät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaidot ammatilliseen, tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan.

Rakenne

KOULUTUSOHJELMAN PERUS- JA AINEOPINNOT, 10-20 op

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
Opintokokonaisuuteen sisältyy harjoittelua 3 op
Yhteensä 3 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Harjoittelua voi sisällyttää vaihtoehtoisiin lisäksi 3 op:n verran , jos opiskelija voi osoittaa , että tämä lisäharjoittelu liittyy aiheeltaan selvästi automaatiotekniikkaan.

Opintojakso Opintopisteet
Opintokokonaisuuteen voi pakollisen harjoittelun lisäksi sisällyttää harjoittelua enintään 3 op
Yhteensä 3 op

Täydentävät opintojaksot

Täydentäviksi opintojaksoiksi kannattaa valita diplomi-insinöörintutkinnon aine- ja syventävien kokonaisuuksien esitieto-opintojaksoja. Täydentäviksi opintojaksoiksi voi sisällyttää kandidaatin perusopintojen 110 op:n täydentäviä opintojaksoja mukaanlukien ne vaihtoehtoiset matematiikan opintojaksot, joita ei ole sisällytetty kandidaatin tutkintoon.


TUTKINTOON HYVÄKSYTTÄVÄT AINEOPINTOKOKONAISUUDET

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Automaation tietotekniikka 25 op
Biomittaukset 25 op
Digitaali- ja tietokonetekniikka 25 op
Elektroniikka 25 op
Energia- ja prosessitekniikka 27-28 op
Factory Automation 25 op
Hajautetut järjestelmät 25 op
Hydrauliikka ja automatiikka 25 op
Ihmiskeskeinen suunnittelu 25 op
Insinöörifysiikka 25 op
Kielten sivuaine 23 op
Konstruktiotekniikka 25 op
Lääketieteellinen tekniikka 25 op
Mittaus- ja informaatiotekniikka 25 op
Ohjelmistotekniikka 25 op
Oppivat järjestelmät ja systeemiteoria 25 op
Paperinjalostustekniikka 29 op
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op
Sähkövoimatekniikka 25 op
Säätötekniikka 25 op
Talotekniikka 24-25 op
Tehoelektroniikka 25 op
Teknillinen matematiikka 25 op
Teknillisen laskennan menetelmät 25 op
Teollisuustalous A 25 op
Teollisuustalous B 25 op
Tietoliikenne-elektroniikka 25 op
Tietoliikennetekniikka 25 op
Tuotantotekniikka 25 op
Turvallisuustekniikka, K 25 op
Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat 25 op

Automaatiotekniikan koulutusohjelman opiskelijan on valittava jo kandidaatintutkintoon vähintään yksi seuraavista aineopintokokonaisuuksista: automaation tietotekniikka, factory automation, hydrauliikka ja automatiikka, mittaus- ja informaatiotekniikka, oppivat järjestelmät ja systeemiteoria tai säätötekniikka. Kandidaatin ja DI-tutkinnoissa ei voi olla samaa aineopintokokonaisuutta.


TUTKINTOON HYVÄKSYTTÄVÄT SYVENTÄVIEN OPINTOJEN KOKONAISUUDET, JOIHIN VOI TEHDÄ DIPLOMITYÖN

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Anturitekniikka 30 op
Automaatio- ja informaatioverkot 30 op
Automaation ohjelmistotekniikka 30 op
Biomittaukset 30 op
Biosensing 30 op
Digitaalisten piirien suunnittelu 30 op
Elektroniikka: Elektroniikan laitesuunnittelu 30 op
Elektroniikka: Elektroniikan pakkaus- ja tuotantotekniikka 30 op
Elektroniikka: Mikroelektroniikka 30 op
Factory Automation 30 op
Hydrauliikka ja automatiikka, hydraulitekniikka 30 op
Hydrauliikka ja automatiikka, koneautomaatio 30 op
Konejärjestelmien suunnittelu 30 op
Käytettävyys 30 op
Mikrosysteemitekniikka 30 op
Mittausinformaatiotekniikka 30 op
Mittaustekniikka 30 op
Ohjelmistotuotanto 30 op
Ohjelmoitavat alustat ja laitteet 30 op
Oppivat järjestelmät 30 op
Paikannus ja navigointi 30 op
Paperinjalostustekniikka 31 op
Prosessiautomaatio 30 op
Puunjalostusautomaatio 30 op
Signaalinkäsittely 30 op
Sulautetut järjestelmät 30 op
Systeemiteoria 30 op
Sähkökäyttöjen tehoelektroniikka 30 op
Talotekniikka 30 op
Teknillinen fysiikka 40 op
Teknillinen matematiikka: Analyysi 30 op
Teknillinen matematiikka: Diskreetti matematiikka 30 op
Teknillinen matematiikka: Matemaattinen mallinnus ja tieteellinen laskenta 30 op
Teknillinen matematiikka: Tilastolliset menetelmät ja datan mallinnus 30 op
Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka 30 op
Tiedonsiirtotekniikka 30 op
Tietokone- ja prosessoritekniikka 30 op
Tietoliikenneverkot ja protokollat 30 op
Turvallisuustekniikka, K 30 op
Voimalaitos- ja polttotekniikka 30 op


DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNON VAPAASTI VALITTAVAT, 25 op


OPINNÄYTETYÖ

Diplomityö (30 op)

Tavoitteet

- Itsenäisen tieteellisen tutkimus- tai kehitystyön suorittaminen ja raportointi
- Pääaineen alaan liittyvän kokonaisuuden hallinnan osoittaminen.
- Ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien taitojen osoittaminen.

Lisätietoja opinnäytetyöstä
Osasto julkaisee tarkemmat ohjeet diplomityön tekemisestä. Diplomityön tekemiseen liittyy diplomityöseminaariesitelmä, ja mikäli kypsyysnäytettä ei ole alempaan tutkintoon annettu, myös kypsyysnäytteen antaminen.

Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Automaatiotekniikan koulutusohjelman opiskelijan on sisällytettävä diplomi-insinöörin tutkintoon kolme kokonaisuutta, joista ainakin yhden on oltava syventävä opintokokonaisuus.

Viimeksi muokattu 15.06.2007
MuokkaajaJohanna Heinola-Lepistö