Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

ELE-5450 MIKROELEKTRONIIKAN ERITYISKYSYMYKSIÄ, 3-6 op
Special Issues in Microelectronics

Opintojakson vastuuhenkilö
Pekka Heino

Tavoitteet
Opiskelija ymmärtää yleisimpien mikroelektromekaanisten komponenttien toimintaperiaatteet.

Sisältö
Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Toimilaitteiden toimintaperiaatteet eli fysikaaliset aktuaatiomekanismit.  Vuorovaikutusten suuruus, lineaarisuus ja skaalautuminen mittojen mukaan.    
2. MEMS valmistustekniikat. Tekniikoiden perusperiaatteet.  Käytettävät materiaalit eri tilanteissa. Valmistustekniikoiden soveltuvuus.  Valmistusprosessin vaiheiden ajoitus- ja mitoistus. 
3. Efektiivisten parametrien merkitys ja käyttö taipuvissa ja värähtelevissä MEMSseissä.  Efektiivisten parametrien laskemisen periaatteet mielivaltaiselle rakenteelle.  Laskennallinen mallintaminen. 

Suoritusvaatimukset
Hyväksytysti suoritettu tentti. Lisäksi harjoitustyö tai seminaariesitys.

Opintojakson arviointikriteerit

 • Ydinaineksen ja täydentävän tietämyksen hallinta tentissä. Erityistietämys -kohdassa mainittuja asioita ei kurssilla käsitellä eikä kysytä. Harjoitustyön tai seminaariesitelmän jäsentely, kattavuus, loogisuus ja vaadittu pituus.

 • Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

 • Esitiedot
  Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)

  Huomautuksia

  Sisällöltään vaihtuva kurssi. Tämä kuvaus vastaa kevään 2006 tilannetta.

 • Opintojakson osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

 • Opintojakso soveltuu jatko-opinnoiksi.

 • Opintojaksoa ei luennoida lukuvuonna 2007-2008.

 • Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa

 • Opintojaksolla hyödynnetyt tieto- ja viestintätekniikat
 • - tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut

 • Arvioitu opintojakson toteutustapa
 • - Lähiopetuksen osuus: 0 %
  - Etäopetuksen osuus: 0 %
  - Opiskelijan itseopiskelun osuus: 100 %

 • Opintojakson toteutustapa tieto- ja viestintätekniikan käytön näkökulmasta
 • Pakollisia lähitapaamisia ei ole. Lähitapaamisia on aina opiskelijoiden niin halutessa; käytännössä harjoitustyön tekovaiheessa 1-3 kertaa ryhmää kohti. Tentin kysymykset pohjautuvat vain luentomateriaaliin.

  Mitoitus
  OpetusmuodotTuntia
  Luennot 45
  Seminaarityöt 41

  Oppimateriaali
  Opetusmuotojen mitoitukseen sisältyy seuraavan opetusmateriaalin käyttö:
  Luentomateriaali
  Opinto-oppaan mukaan

  Muu mitoitettuTuntia
  Tenttiin valmistautuminen 16
  Kaikki yhteensä 102

  Opintojakson opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

 • Kurssia ei luennoida toistaiseksi. Sisältö vastaa kevään 2006 tilannetta.

 • Opintojaksoon liittyviä lisätietoja
  Vaihtuva kurssi. Kuvaus kevään 2006 tilanteen mukaan.

  Opintojaksokorvaavuus
  74371 Mikroelektroniikan erityiskysymyksiä

  Opintojakson kotisivu

  Viimeksi muokattu 13.02.2007
  MuokkaajaPäivi Karjalainen