Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

ELE-4220 ELEKTRONIIKAN UUDET VALMISTUSMENETELMÄT, 4 op
Advanced electronics production technologies

Opintojakson vastuuhenkilö
Pauliina Mansikkamäki

Luentoajat ja -paikat
Per IV: Keskiviikko 10 - 12, S2

Toteutuskerrat
  Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5 Kesä
Luento - - - 2 h/vko - -
Harjoitustyö - - - - 2 h/vko -
Tentti  
(Lukuvuoden 2007-2008 aikataulu)

Tavoitteet
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija elektroniikan uusiin valmistusmenetelmiin sekä niiden hyödynnettävyyteen. Pääpaino on painettavassa elektroniikassa.

Sisältö
Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tavoitteena on esitellä opiskelijoille painettavan elektroniikan ja muiden additiivisten teknologioiden hyödynnettävyyttä elektroniikan valmistamisessa.        
2. Nanomateriaalien perusteet ja painettavan elektroniikan materiaalit.  Yksityiskohtaisemmin johteet, eristeet, puolijohteet sekä käytetyt substraattimateriaalit.     
3. Additiiviset prosessit, kuten inkjet ja eri painoprosessit.   Laserin hyödynnettävyys additiivisten teknologioiden kanssa.     
4. Uusien tuotantoteknologioiden vaikutus suunnitteluun sekä rakenteisiin.        

Suoritusvaatimukset
Tentti ja hyväksytysti suoritettu harjoitustyö

Opintojakson arviointikriteerit

 • Opiskelijalla on yleiskuva uusien elektroniikan valmistusmenetelmistä sekä niiden hyödynnettävyydestä.

 • Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

 • Esitiedot
  Tunnus Nimi OP P/S
  ELE-4100 ELE-4100 Elektroniikan tuotantotekniikka 4 Pakollinen
  ELE-4200 ELE-4200 Elektroniikan materiaalit 5 Pakollinen

  Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)

  Huomautuksia

 • Opintojakso soveltuu jatko-opinnoiksi.

 • Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa

 • Opintojaksolla hyödynnetyt tieto- ja viestintätekniikat
 • - harjoitus-, ryhmä- tai laboratoriotöiden työstämisessä
  - harjoitustöiden, materiaalin jne. jakelussa ja/tai palauttamisessa
  - asioiden ja ilmiöiden havainnollistamisessa esim. animaatiot, demot, simulaatiot, videoleikkeet
  - vuorovaikutuksessa ja keskusteluissa mm. verkkokeskustelut, chat
  - opintojaksolla on käytössä oppimisalusta: Moodle

 • Arvioitu opintojakson toteutustapa
 • - Lähiopetuksen osuus: 24 %
  - Etäopetuksen osuus: 5 %
  - Opiskelijan itseopiskelun osuus: 71 %

 • Opintojakson toteutustapa tieto- ja viestintätekniikan käytön näkökulmasta
 • Kurssilla on luentosarja ja harjoitustyö. Harjoitustyö on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelija kerää aineiston annetusta aiheesta, jonka jälkeen on välinäyttö ja pohdintatehtävien antaminen. Pohdintatehtävän tavoitteena on ohjata opiskelija analysoimaan kriittisesti uusista teknologioista ja niiden mahdollisuuksista julkaistua tietoa.

  Mitoitus
  OpetusmuodotTuntia
  Luennot 30
  Seminaarityöt 32
  Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 16

  Muu mitoitettuTuntia
  Uudet työkalut ja menetelmät 3
  Tenttiin valmistautuminen 18
  Tentti/välikokeet 3
  Kaikki yhteensä 102

  Opintojakson opetukseen ja oppimiseen liittyvät periaatteet ja lähtökohdat

 • Harjoitustyöt ovat sisällöltään pohdiskelevia. Tavoitteena on ohjata opiskelijat myös tekemään tulkintoja keräämästään aineistosta.

 • Viimeksi muokattu 24.04.2007
  MuokkaajaErja Sipilä