Opintojaksot  
|Tutkinnot| |Opintokokonaisuudet| |Kaikki| |Jatko| |KV|  |Haku|

Opinto-opas 2007-2008

ELE-4200 ELEKTRONIIKAN MATERIAALIT, 5 op
Electronics Materials

Opintojakson vastuuhenkilö
Pauliina Mansikkamäki

Luentoajat ja -paikat
Per I,II: Perjantai 10 - 12, TB222

Toteutuskerrat
  Periodi 1 Periodi 2 Periodi 3 Periodi 4 Periodi 5 Kesä
Luento 2 h/vko 2 h/vko - - - -
Harjoitustyö 12 h/per 12 h/per - - - -
Tentti  
(Lukuvuoden 2007-2008 aikataulu)

Tavoitteet
Opiskelija oppii tuntemaan elektroniikan yleisimmät materiaalit ja niiden ominaisuuksia sekä valmistusmenetelmiä. Opitaan puhdastilatyöskentely. Tavoitteena on myös soveltaa tätä tietoa elektroniikan miniatyrisoinnin vaatimuksiin sekä laitteiden pitkäaikaisluotettavuuteen.

Sisältö
Sisältöalue Ydinaines Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Elektroniikan materiaalien ominaisuuksien tuntemus.
Miniatyrisoinnin vaatimukset elektroniikan materiaaleja valittaessa. 
Elektroniikan miniatyrisoiminen ja integroiminen    
2. Elektroniikan materiaalien käytön ja valmistustapojen tuntemus.
Puhdastilat.
 
SOI-rakenteet    
3. Liitosalustat ja niiden mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet. Liittämisen materiaalit.        
4. Materiaaliparametrit ja materiaalien ominaisuudet.  Elektroniikan liittäminen ja pakkaukset    
5. Materiaalivalintojen vaikutus luotettavuuteen.
Vikaantumismekanismit. 
Luotettavuustestaus.
Luotettavuusmallit.
 
  

Suoritusvaatimukset
Hyv￿ksytysti suoritetty harjoitusty￿ ja tentti.

Opintojakson arviointikriteerit

 • Loppuarvosana määräytyy tentin perusteella. Luennoilla tehtävillä porkkanatehtävillä voi saada lisäpisteitä tentiin. Hyväksytty suoritus kurssista edellyttää osittaista ydinaineksen hallintaa.

 • Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

 • Oppimateriaali
  Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
  Kirja Printed Circuit Board Materials Handbook Martin W. Jawitz     McGraw-Hill 1997 Ei ole  Englanti 
  Kirja Microchip Fabrication Peter Van Zant     Third Edition; McGraw-Hill 1997 Ei ole  Englanti 
  Opintomoniste Elektroniikan materiaalit useita tekij￿it￿     jaetaan kaikille Kyllä  Suomi 
  Luentokalvot   Pauliina Mansikkam￿ki     Esitetÿÿn luennoilla, saatavilla myös sÿhköisesti Kyllä  Suomi 

  Esitiedot
  Tunnus Nimi OP P/S
  ELE-4100 ELE-4100 Elektroniikan tuotantotekniikka 4 Suositeltava
  ELE-4150 ELE-4150 Mikroelektroniikan pakkaustekniikka 5 Suositeltava

  Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen TTY Intranetiin)

  Huomautuksia

 • Opintojakso soveltuu jatko-opinnoiksi.

 • Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttö opetuksessa

 • Opintojaksolla hyödynnetyt tieto- ja viestintätekniikat
 • - tiedottamisessa kotisivuilla, uutisryhmissä tai s-postilistoilla esim. ajankohtaiset asiat, aikataulut
  - harjoitus-, ryhmä- tai laboratoriotöiden työstämisessä
  - harjoitustöiden, materiaalin jne. jakelussa ja/tai palauttamisessa

 • Arvioitu opintojakson toteutustapa
 • - Lähiopetuksen osuus: 30 %
  - Etäopetuksen osuus: 0 %
  - Opiskelijan itseopiskelun osuus: 70 %

 • Opintojakson toteutustapa tieto- ja viestintätekniikan käytön näkökulmasta
 • Luento-opetus on vapaaehtoista. Harjoitustyö ja siihen liittyvät lähiopetuskerrat ovat pakollisia.

  Mitoitus
  OpetusmuodotTuntia
  Luennot 72
  Harjoitukset 16
  Harjoitustyöt 24

  Oppimateriaali
  Opetusmuotojen mitoitukseen sisältyy seuraavan opetusmateriaalin käyttö:
  Luentomoniste
  Oheislukeminen

  Muu mitoitettuTuntia
  Tenttiin valmistautuminen 5
  Tentti/välikokeet 3
  Kaikki yhteensä 120

  Opintojaksokorvaavuus
  74320 Elektroniikan materiaalit

  Opintojakson kotisivu

  Viimeksi muokattu 31.01.2007
  MuokkaajaPauliina Mansikkamäki