Tampereen teknillinen yliopisto

2016

Rehtorilta

”Vuoden 2016 jälkeen Tampereen teknillinen yliopisto on toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvässä kunnossa matkalla kohti uutta tamperelaista yliopistokonsernia.”

Mika Hannula
Rehtori

Lue lisää

Vuoden kohokohdat

Tampereen teknillisellä yliopistolla oli vuonna 2016 monia aiheita iloon. Yliopisto onnistui nousemaan kansainvälisissä yliopistovertailuissa. Varainkeruukampanjassaan se keräsi 4,5 miljoonan euron lahjoitukset. Sähkötaloon avattiin uusi digitaalisen valmistuksen verstas TUTLab, joka kannustaa opiskelijoita käytännön tekemiseen ja kokeiluihin.

Nousu kansainvälisissä vertailuissa jatkui

TTY paransi vuonna 2016 sijoitustaan kansainvälisissä yliopistovertailuissa monella keskeisellä alalla. Yliopisto sijoittui vuonna 2016 QS World University Rankingissa maailman parhaiden yliopistojen listalla sijalle 319. Nousua on viime vuodesta 37 sijaa ja vuodesta 2013 peräti 112 sijaa.

Maailman parhaita nuoria yliopistoja listaavassa QS:n Top 50 under 50 -vertailussa TTY nousi sijalle 30. Edellisvuonna TTY oli samalla listalla sijalla 48.

QS World University Rankingien lisäksi TTY on parantanut sijoitustaan myös National Taiwan University (NTU) Rankingissa. Nousua on vuodesta 2014 lähtien lähes 60 sijaa. NTU ranking listaa maailman huippuyliopistot sen mukaan, miten vaikuttavia niiden tieteelliset julkaisut ovat kuuden tutkimusalan ja 14 aihealueen mukaan. Parhaiten TTY menestyi vuonna 2016 Electrical engineering -listalla, jolla sen sijoitus oli 200.

Lahjoitukset tukevat uutta osaamista

TTY:n säätiöpääomaan lahjoittamalla sekä yhteisöt että yksityishenkilöt voivat olla mukana luomassa tieteellisiä läpimurtoja ja uutta osaamista. Vuonna 2016 Tampereen teknillisen yliopiston varainkeruukampanja tuotti yhteensä 4,5 miljoonan euron lahjoitukset.

Suurimmat lahjoittajat olivat Teknologiateollisuus, Cargotec ja Tekniikan akateemiset TEK.

Pääoman tuotoilla rahoitetaan uusia tutkimusavauksia sekä oppimisympäristöjä. Näin toimimalla taataan yliopiston toiminnan laadukkuus ja kilpailukyky. Tavoitteena on varmistaa, että TTY:n tutkimus ja koulutus palvelevat elinkeinoelämää ja koko yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa.

Robottibussilla kampukselta kauppaan

TTY:n kampuksella Hervannassa päästiin syksyllä robottibussin kyytiin, kun SOHJOA-hanke testasi automaattiajoneuvojen toimintaa suomalaisissa olosuhteissa. Bussin reitti kulki kampukselta noin puolen kilometrin matkan kauppakeskus Duoon ja takaisin. Testit jatkuvat taas lumen sulettua.

Robottibussi hyödyntää gps-paikannusta ja ajaa reitillään ikään kuin virtuaalisilla kiskoilla. Se osaa reagoida liikenteeseen kulmissaan olevien laserien avulla. Kokeilut robottibussien liikennöinnistä muun liikenteen joukossa ovat maailman laajuisestikin ensimmäisiä.

– Suomen lainsäädäntö sallii bussin liikennöinnin etänä. Senkin takia me voimme olla edelläkävijä robottiautoliikenteen kehittämisessä, tohtorikoulutettava Lasse Nykänen TTY:n liikenteen tutkimuskeskus Vernestä.

Testatut, noin 11 kilometriä tunnissa kulkevat bussit eivät vielä ajaneet aivan ilman ihmisen valvontaa, vaan mukana kulki varalta TTY:n opiskelija. Täysin automaattiset bussit ovat vielä tulevaisuutta, mutta Nykäsen mukaan jo vuosina 2020–2030 liikenne voi näyttää ihan erilaiselta kuin nyt.

Tampereen uusi yliopisto aloittaa 2019

TTY:n, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun Tampere3-hanke eteni vuonna 2016 ripeästi, vaikka keskeytyi väliaikaisesti yliopistofuusion valmistelun osalta.

Vuoden alkupuolella rakennettiin hankeorganisaatiota ja projektimallia sekä valmisteltiin opetuspilotteja. Yhteinen opetussuunnitelmatyö saatiin alkuun. Syyslukukauden alussa käynnistyi risriinopiskelu, ja korkeakoulujen yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut yhdistyivät.

TTY-säätiön hallituksen huoli hankkeen rahoituksesta sekä tulevan yliopistosäätiön pääomituksesta ja johtamisjärjestelmästä johti hankkeen keskeyttämiseen yliopistofuusion valmistelun osalta marraskuussa. Tutkimuksen ja opetuksen osalta valmistelu jatkui keskeytymättä. Myös fuusion valmistelu jatkui pian.

Uuden säätiöylipiston on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa.  Säätiöyliopiston toiminta perustuu TTY:n ja Tampereen yliopiston tutkimukseen ja opetukseen sekä näistä johdettaviin uudenlaisiin yhdistelmiin. Lisäksi säätiöyliopisto harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa sen pääosin omistamassa Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Kampusareenassa tavataan

Kampusareena on tieteen, tutkimuksen ja teknologian keskipiste Tampereen teknillisen yliopiston kampuksella. Vuonna 2015 käyttöön otetussa Kampusareenassa kohtaavat eri alojen yritykset sekä tutkijat, opiskelijat ja alumnit.

Kampusareenasta on tullut myös suosittu tapahtumien näyttämö. Esimerkiksi keväällä järjestetty VR-aamu keräsi satoja virtuaali- ja lisätystä todellisuudesta kiinnostuneita osallistujia. Tapahtumassa alan yritykset, kampusklubilaiset ja tutkimusorganisaatiot esittelivät demoja rakennusten mallintamiseen, elokuviin, koulutukseen, tarinankerrontaan, terveydenhuoltoon, opastukseen, peleihin, ja moneen muuhun käyttöön.

Monialaisista kohtaamisista syntyy ideoita, jotka voivat kasvaa mittaviksi yhteisiksi tutkimus- ja kehityshankkeiksi, innovaatioiksi, uusiksi työpaikoiksi ja menestyväksi liiketoiminnaksi.

TUTLab on ideanikkarin unelma

Kampukselle avattiin uusi oppimisympäristö TUTLab, jossa teekkarien ideat saavat konkreettisen muodon. TUTLabista löytyvät viimeisintä huutoa olevat puitteet: 3D-tulostimia ja-skannereita, CNC-jyrsimiä, laserleikkureita, vinyylileikkuri, brodeerauskone, elektroniikkatyöpöytiä sekä käsityökaluja.

– Ideana on tarjota opiskelijoille digitaalisen valmistuksen menetelmiä ja ohjelmistoja, joilla he pääsevät harjoittelemaan tekemistä omin käsin. TUTLabissa voi tehdä melkein mitä vaan. Osaaminen kehittyy itse tekemällä ja yhdessä ongelmia ratkomalla. Opitut taidot auttavat opiskelijoita myös työelämässä, projektipäällikkö Jussi Viljanen TUTLabista kertoo.

Opiskelijat voivat tehdä TUTLabissa esimerkiksi harjoitustöitä ja harrasteprojekteja. Opettajat voivat hyödyntää sitä sekä opetuksessa että tutkimuksessa. Yritykset voivat käyttää maksusta TUTLabia esimerkiksi tuotekehitykseen tai tyky-päivän järjestämiseen, tai hyödyntää opiskelijoiden osaamista kurssi- ja opinnäytetöissä.

 • Suurella sydämellä

  Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä ja tutkimusmaailman sekä elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Koulutamme haluttuja osaajia yhteiskunnan tarpeisiin ja olemme vahva innovaatioiden sekä tutkimus- ja osaamislähtöisten uusien yritysten tuottaja. Tuotamme tutkimukseen perustuvaa tietoa ja osaamista yhteiskunnan hyväksi. Parannamme tutkimuksen ja koulutuksen avulla ihmisen ja ympäristön hyvinvointia ja kehitämme teknologiaa, joka uudistaa Suomen teollisen kilpailukyvyn.

 • Tehtävät

  Tutkimus, koulutus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

 • Menestystekijät

  Osaavat ihmiset, innostava toimintaympäristö ja kunnianhimo.

 • Arvot

  Rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.