Jaana Kaartinen

Varainhankinta tukee tekniikan tutkimusta ja koulutusta

Tampereen teknillisen yliopiston varainhankintakierros 2015–2017 tuotti yhteensä 6,3 miljoonan OKM:n vastinrahaan oikeuttavat lahjoitukset. Lahjoittamalla sekä yhteisöt että yksityishenkilöt voivat olla mukana luomassa tieteellisiä läpimurtoja ja uutta osaamista.

Lahjoitusvarat liitetään TTY:n säätiöpääomaan. Niiden tuotoilla tuetaan TTY:n tutkimusta, joka viimeksi tänä vuonna arvioitiin kansainvälisesti laadukkaaksi ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi. Olemme myös kehittäneet uusia oppimisympäristöjä, jotka takaavat opiskelijoillemme modernin ja innostavan kampuksen.

TTY:n varainhankinta jatkuu myös vuonna 2018. Tampereen uudessa korkeakouluyhteisössä tekniikka on vahva osa kokonaisuutta ja TTY-säätiölle vuonna 2018 tehtyjä lahjoituksia käytetään edelleen tekniikan alan tukemiseen. Haluamme varmistaa, että alan tutkimus ja koulutus palvelevat elinkeinoelämää ja koko yhteiskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa.

Jaana Kaartinen
Brändijohtaja

ECIU

ECIU yhdistää nuoret, innovatiiviset yliopistot

TTY on vuoden 2017 alusta ollut nuorten, innovatiivisten eurooppalaisyliopistojen konsortion ECIU:n jäsen. TTY kutsuttiin verkostoon, ja kutsun taustalla oli ennen kaikkea yliopiston maine ja kansainvälisissä vertailuissa saavutettu hyvä ranking yritysyhteistyössä.

ECIU (The European Consortium of Innovative Universities) on tällä hetkellä 12 yliopiston verkosto, mutta tavoitteena on saada mukaan nuori, innovatiivinen yliopisto jokaisesta Euroopan maasta.

– TTY on yksi Suomen kansainvälisimmistä yliopistoista, kun asiaa tarkastellaan opiskelijoiden ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan kansainvälisyyden tai englanninkielisen opetuksen kannalta. Myös professorimme ja tutkijamme ovat hyvin verkostoituneita, mutta on tärkeää olla mukana myös yliopistotason kansainvälisissä verkostoissa, kertoo rehtori Mika Hannula.

– Verkoston kautta pyrimme lisäämään opettajien kansainvälistä liikkuvuutta ja löytämään kumppaniyliopistoja, joiden kanssa voimme rakentaa pitkäaikaisia tutkimushankkeita. Myös lahjakkaiden kansainvälisten opiskelijoiden rekrytointi on tärkeää.

Yrityslähettiläät

Yrityslähettiläät yritysyhteistyön tukena

Syksyllä TTY:llä aloitti yrityslähettiläinä neljä opiskelijaa. Yrityslähettiläät vierailevat yrityksissä, kartoittavat pk-yritysten tarpeita ja esittelevät TTY:n palveluita. He etsivät yhteistyöstä kiinnostuneelle yritykselle oikean yhteistyömuodon tai asiantuntijan TTY:ltä.

Ensimmäiset yrityslähettiläät ovat kolmannen vuoden teekkarit Kaisa Tolvanen, Maria Juhonaho, Pinja Kilpeläinen ja Laura Malmivuori. Yritykset ovat olleet pirkanmaalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä – muun muassa ohjelmistotaloja, rakennusfirmoja ja terveysteknologian yrityksiä.

Tapaamisissa yrityslähettiläät kertovat monipuolisesti yhteistyön eri mahdollisuuksista, kuten muun muassa kandidaatin- ja diplomitöistä, opetusyhteistyöstä, opiskelijoiden rekrytoinnista, tilaustutkimuksista, tutkimusyhteistyöstä, mittaus- ja analyysipalveluista tai täydennyskoulutuksesta.

– Yrityslähettilästoiminnalla halutaan madaltaa pienten ja keskisuurten yritysten kynnystä ottaa yhteyttä yliopistoon ja sen asiantuntijoihin. Yrityslähettiläät tuovat yliopiston tarjonnan lähemmäs yrityksiä, yritysyhteyspäällikkö Marja Hyypiä kertoo.

 
 
CoreLab

CoreLab vauhdittaa rakennusalan digiloikkaa

CoreLab on TTY:n uusi rakennetun ympäristön yhteiskehittämisfoorumi, jossa rakennusalan yritykset, startupit ja tutkijat voivat yhdessä kokeilla ja testata uusia toimintatapoja ja digitaalisia innovaatioita. Toiminta perustuu yhteiskehittämiseen, yhteistyöverkostoihin ja poikkitoimialaisuuteen.

Syksyllä lanseeratun CoreLabin painopistealueita ovat alkuvaiheessa virtuaaliteknologioiden hyödyntäminen kiinteistö- ja rakennusalan prosesseissa sekä kiertotalous. Jatkossa mukaan tulee muitakin teema-alueita, kuten asumisen liiketoiminta.

– CoreLabiin kootaan mukaan TTY:n parhaat osaajat muun muassa rakennustekniikan laboratoriosta, tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratoriosta ja TTY:n virtuaalisen teknologian tutkimusyksiköstä CIVITistä, kertoo tutkijatohtori Jukka Puhto.

CoreLabin toimintamalli on kevyempi ja ketterämpi kuin perinteisissä, monivuotisissa tutkimusprojekteissa. Uusia ideoita, ratkaisuja ja toimintamalleja rakennusalalle etsitään muun muassa työpajojen ja nopeiden kokeilujen avulla. Mukanaolo on maksutonta kaikille, mutta myös maksullisia tutkimuspalveluita tarjotaan.

Päivät

Tieteen päivät houkutteli paikalle tuhansia

Tiedetapahtumilla on vetoa. Tieteen päiville 20.-21.1. Tampereella osallistui noin 3 500 kävijää. Vuonna 2017 ohjelma punoutui vapauden ja sen rajojen ympärille. Puhujat paneutuivat hyvän elämän ja vanhuuden, sananvapauden, teknologian tulevaisuuden sekä Suomen historian teemoihin.

Luentojen lisäksi tapahtumassa oli paljon nähtävää ja koettavaa. Ursan planetaariossa pääsi tutustumaan universumin ihmeisiin ja siihen, miltä maailmankaikkeus näyttää tulevaisuudessa. Ihmeteltävinä oli muun muassa lämpökamera, 3D-printteri, Nokia OZO -kamera sekä virtuaalitodellisuuslasit, joilla pääsi kokemaan kesällä Keskustorilla Suomi-Ruotsi-maaottelussa taltioituja seiväshyppyjä.

Lasten työpajoissa pikkuvieraat pääsivät tutkailemaan ilmailun ihmeitä, ohjelmoimaan robotteja ja rakentamaan oman kaleidoskoopin. Myös TTY:n robotit kirvoittivat iloista kiljahtelua.

Perjantain Nuorten päivään saapui noin 1 200 yläkoululaista ja lukiolaista. Tarjolla oli puheenvuoroja aina roboteista ihmisen varaosiin ja kyberrikollisista lisättyyn todellisuuteen, Suomen historiaan sekä luonnon ja maailman rajoihin.

Tieteen päivät järjestettiin vuonna 2017 kaikkiaan yhdeksässä kaupungissa.

Kampusklubi

Kampusklubista vauhtia liiketoimintaan

38 jäsenyritystä, 70 tapahtumaa, 700 kulkukorttia ja 20 000 kävijää. TTY:n Kampusareenassa toimiva Kampusklubi® on vakiinnuttanut paikkansa keskeisenä yliopiston ja yritysten välisen yhteistyön moottorina. Tavoitteena on nostaa jäsenyritysten osaaminen uudelle tasolle ja mahdollistaa uudet yhteistyöavaukset.

Klubissa kohtaavat eri alojen yritykset ja osaajat, opiskelijat, huippututkimus sekä innovatiiviset projektit. Kohtaamisista syntyy uusia verkostoja, toimintaa ja yhteistyötä. Parhaimmillaan niistä kasvaa yhteisiä innovaatioita ja hankkeita sekä menestyvää liiketoimintaa.

Kampusklubi on SYK Oy:n konsepti ja sen toiminta alkoi syksyllä 2015. Kampusklubin jäsenyys on yritykselle maksullinen ja se lunastetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2017 jäsenyrityksiä oli jo 38.

Kampusareenan verkostomanageri sekä TTY:n yritysyhteyspäälliköt auttavat yrityksiä löytämään yliopistosta kulloiseenkin tarpeiseen parhaiten soveltuvat palvelut, osaajat ja tilat sekä luomaan verkostoja.

 
 

Yhdessä

Tampereen teknillinen yliopisto panostaa strategisiin kumppanuuksiin ja kasvaaan yhteistyöhön kaikenkokoisten yritysten kanssa. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään jatkuvasti. Varainhankinta tukee tekniikan alan tutkimusta ja koulutusta. Säätiöpääoman tuotoilla kehitetään muun muassa uusia oppimisympäristöjä.

Vuonna 2017 päättynyt varainhankintakampanja tuotti 6,3 miljoonan euron lahjoitukset.

Suurimpia lahjoittajia olivat Teknologiateollisuus, Cargotec ja Tekniikan akateemiset TEK.

 

Ihmisen ja ympäristön hyväksi vuodesta 1965

 

1965

Tampereelle perustetaan Teknillisen korkeakoulun sivukorkeakoulu.

 

 

1972

Tampereen teknillinen korkeakoulu itsenäistyy (TTKK) ja Tampereen teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta TTKY perustetaan.

 

 

 

1998

TTY Alumni ry perustetaan.

 

 

 

 

2010

Yliopiston toiminta siirtyy säätiömuotoon.

 

 

 

 

 

2019

Tamperen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun muodostama uusi tamperelainen korkeakouluyhteisö aloittaa toimintansa. 

 

 

 

 

1966

Ensimmäinen teekkarikaste

 

 

 

1982

Ensimmäinen tohtoripromootio

 

 

 

 

 

2003

Nimeksi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY)

 

 

 

 

2015

TTY täyttää 50 vuotta ja Kampusareena otetaan käyttöön