Vetovoimainen opiskelupaikka ajan hermolla

Tampereen teknillinen yliopisto tuottaa tietoa ja osaamista ihmisen ja ympäristön hyväksi. Olemme seuranneet aktiivisesti yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeita ja kehittäneet koulutustarjontaamme niiden mukaan. TTY:ssä voi nyt, ensimmäisenä yliopistona Suomessa, opiskella pääaineena robotiikkaa. Vuonna 2017 perustimme myös uuden kiertotalouden opintokokonaisuuden SITRAN tukemana.

Säätiöpääoman tuottojen tukema määrätietoinen panostus opetuksen laatuun ja moderneihin oppimisympäristöihin vahvistavat TTY:n vetovoimaa opiskelupaikkana. Vuonna 2017 TTY:lle hakeneiden määrä kasvoi 18 prosentilla.

Tutkimuksemme on vaikuttavaa. Suomessa ja kansainvälisesti kiinnostusta herättivät vuonna 2017 muun muassa valolla liikkuvat materiaalit, konenäkö sekä keinonenäteknologia ja sen sovellukset esimerkiksi lääketieteessä.

Kansainvälinen profiilimme vahvistui entisestään jäsenyydellä nuoria ja innovatiivisia yliopistoja yhdistävässä ECIU-verkostossa. Kumppanuutemme teollisuuden kanssa täydentyi muun muassa kumppanuussopimuksella Rolls-Roycen kanssa etäohjattavien ja autonomisten alusten tutkimuksen alueella.

Mika Hannula
Rehtori