Hanna Rinne

Muutosten vuosi

Valtion rahoitusleikkaukset vaikuttivat vuonna 2016 vahvasti koko korkeakoulukentän toimintaan. TTY:kin joutui sopeuttamaan toimintaansa ja siten vuosi oli henkilöstölle haastava. Merkittäviä sopeuttamistoimenpiteitä saatiin onneksi tehtyä myös muuten kuin henkilöstövähennyksillä.

TTY jatkoi profilointiaan ja panosti kansainvälistymiseen sekä tenure track -rekrytointeihin. TTY:lle nimettiin uudelle toimikaudelle rehtori ja vararehtorit sekä viiteen tiedekuntaan dekaanit. Tukipalveluissa suunniteltiin palvelujen järjestämistä vuoden 2017 alusta voimaan astuvassa organisaatiorakenteessa, jossa tiedekuntataso korostuu. Palveluissa uutena avauksena perustettiin muun muassa riskienhallintatoiminto, joka kattaa laajasti kokonaisturvallisuuden ja taloudellisen riskin hallinnan.

Haastava vuosi on osoittanut, että TTY-läisillä on valmiutta toimia muutosten keskellä. Näitä muutostaitoja tullaan tarvitsemaan Tampere3-prosessin edetessä. Samanaikaisesti on kuitenkin tuettava sitä, että henkilöstön into kehittää säilyy vahvuutemme jatkossakin.

Hanna Rinne, henkilöstöjohtaja

TUT Industry Professori aloittivat

Teollisuuden ja tutkimusmaailman välissä

TUT Industry Professor -tehtävä on yliopistolle tärkeä linkki teollisuuden ja tutkimusmaailman välillä. Hyvät suhteet auttavat sekä opetuksen kehittämisessä että tutkimuksessa. Tekniikan tohtori Tero Joronen aloitti elokuussa yliopiston TUT Industry Professorina.

– Professuurissani käsittelen muun muassa voimalaitos- ja polttotekniikkaa. Olen teollisen tuotekehityksen moniosaaja, jolla on kokemusta monista teollisuusprosesseista sekä tutkimusyhteisöistä.

Joronen tuo TTY:lle näkemystä teollisuuden tarpeista ja toiveista sekä kykyä vastata nopeasti tuotekehitystarpeisiin. Työaikansa Joronen jakaa Valmetin ja TTY:n kesken.

TUT Industry Professor -tehtävä on tarkoitettu erittäin arvostetuille ja menestyneille asiantuntijoille. Professuurin valittavan henkilön odotetaan vahvistavan merkittävästi TTY:n yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja näkyvyyttä.

Ensimmäisenä TUT Industry Professoriksi nimitettiin vuonna 2016 tekniikan tohtori Jukka Pekkanen.

Markku Hedman

Hyvä luennoitsija ei ole auktoriteetti

Opiskelijat valitsivat vuoden 2016 Hyväksi luennoitsijaksi asuntosuunnittelun professori Markku Hedmanin. ”Hedman ei nosta itseään opiskelijoiden yläpuolelle, vaan toimii tasapuolisena keskustelukumppanina”, sanotaan TTY:n ylioppilaskunnan palkintoperusteissa.

Markku Hedman kertoo toimintatapansa olevan seurausta ratkaisevasta oivalluksesta, jonka hän opettajana on saanut.

– Ihmisinä opettaja ja opiskelija ovat samalla tasolla, eikä vuorovaikutuksessa saisi olla mitään auktoriteettiasemaa. Opetuksen mielekkyyden ja tuloksellisuuden näkökulmasta opettajan täytyy osata opetettava asia paremmin kuin opiskelija, Markku Hedman sanoo.

– Vuorovaikutus lahjakkaiden ja fiksujen opiskelijoiden kanssa on jo sellaisenaan mukavaa ja antoisaa. Ammatillisesti pitkälle edenneillä opiskelijoilla on myös hyvin kiinnostavia omia ideoita ja ratkaisuja. Heiltä oppii jatkuvasti.

Ylioppilaskunnan huomionosoitusta Hedman pitää koko asuntosuunnittelun opetustiimin palkintona.

 

 
 
Laeticia Petit

Erikoisosaamisena uudenlaiset lasimateriaalit

Ranskalaissyntyinen, jo pitkän uran Suomessa tehnyt Laeticia Petit aloitti TTY:n Optoelektroniikan tutkimuskeskuksessa (ORC) Assistant Professorina. Hänen erikoisosaamistaan ovat fotoniikan lasimateriaalit sekä lasikeramiikka.

Petitin tavoitteena on kehittää uudenlaisia lasimateriaaleja esimerkiksi fotoniikkaan ja biolääketieteen käyttöön.

– Kehittelemme uusia lasilaatuja käytettäväksi uudenlaisissa kuitulasereissa tai bioantureissa. Niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi infektioiden tunnistamisessa ja seurannassa, Petit kertoo.

Tuore tenure track -professori tuo TTY:lle arvokasta erikoisosaamista. Viimeisen 15 vuoden aikana Petitille on kertynyt muun muassa kaksi patenttia ja yli sata merkittävää kansainvälistä julkaisua, jotka ovat keränneet yli 1 200 viittausta.

– TTY vaikuttaa minusta erinomaiselta paikalta niin työn kuin oman kehittymisenkin kannalta. On hienoa päästä tekemään töitä ORC:ssä ja yliopiston muiden yksiköiden kanssa.

TTY:lle rekrytoitiin vuonna 2016 24 uutta tenure track -professoria, millä vahvistettiin yliopiston profiloitumista ja uudistumista.

Hallitus valitsi viisi uutta dekaania

Hallitus valitsi uudet dekaanit

TTY-säätiön hallitus päätti neljän päätoimisen dekaanin valinnoista toimikaudelle 1.1.2017-31.12.2020. Dekaanit johtavat tiedekuntansa toimintaa sekä vastaavat tiedekuntansa tutkimuksesta ja koulutuksesta yliopiston strategian mukaisesti. Rehtoraatti ja dekaanit muodostavat TTY:n johtoryhmän.

TTY haki dekaaneja vuoden 2017 alussa voimaan tulevan uuden rakenteen mukaisiin neljään tiedekuntaan.

Talouden ja rakentamisen tiedekunnan dekaaniksi valittiin filosofian tohtori, lehtori Heli Harrikari.

Teknis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaaniksi valittiin tekniikan tohtori, professori Jyrki Vuorinen.

Teknisten tieteiden tiedekunnan dekaaniksi valittiin tekniikan tohtori Pauli Kuosmanen.

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaaniksi valittiin tekniikan tohtori Mika Grundström.

– Kokemuksen ja johtajaominaisuuksien lisäksi valinnoissa vaikutti TTY:n johtoryhmän tasapainoisuus erilaisten taustojen ja osaamisen näkökulmasta. Valitussa kokoonpanossa varmistetaan sekä pysyvyys että uudistuminen, kuvaili rehtori Mika Hannula.

Suvi Santala

Solut molekyylitason tehtaina

Tutkijatohtori Suvi Santalan väitöskirja Developing Synthetic Biology Tools and Model Chassis: Production of Bioenergy and High-Value Molecules palkittiin Tekniikan akateemisten väitöskirjapalkinnolla. Työ on ensimmäinen synteettisen biologian alan väitöskirja Suomessa.

Synteettinen biologia yhdistää insinööritieteet ja biotekniikan. Tavoitteena on parantaa ihmisten ja ympäristön hyvinvointia tuottamalla esimerkiksi kestävällä tavalla arvokkaita molekyylejä bioenergia-, lääke-, polymeeriteollisuudelle. Se yhdistää luovasti esimerkiksi tunnettuja DNA-komponentteja.

– Elementeistä on mahdollista rakentaa molekyylitason laitteita, joiden ohjaamana niiden isäntäsolut toimivat halutulla tavalla – kuin tehtaat. Näin voidaan tuottaa biologisesti ja turvallisesti yhdisteitä, joita ei välttämättä esiinny luonnossa, Suvi Santala kertoo.

– Tulevaisuudessa emme ole riippuvaisia tietyistä luonnon raaka-aineista, kuten öljystä, vaan tuotteiden tai energian lähtömateriaaleina voidaan hyödyntää lähes mitä tahansa yksinkertaisista sokereista maatalouden ja teollisuuden jätevirtoihin.

 
 

Osaajat

Tampereen teknillinen yliopisto on 1 600 eri alojen ammattilaisen työyhteisö, jossa kansainvälisyys on osa kaikkea toimintaa. Henkilökunnasta 22 prosenttia tulee ulkomailta. Vuonna 2016 TTY panosti edelleen kansainvälistymiseen sekä tenure track -rekrytointeihin. Yliopistossa aloitti 24 uutta tenure track -professoria.

 

Henkilöstön määrä (htv)

201420152016
Henkilöstön määrä (htv)178217131635

 

Kansainvälinen henkilöstö

Sarake 1
Kansainvälinen henkilöstö405
Suomalaiset1397
 
 

 

Työntekijöiden kansallisuudet

Suomi 1397

Intia 52

Iran 50

Venäjä 38

Kiina 34

Pakistan 30

Italia 18

Turkki 17

Kreikka 13

Ranska 11

Saksa 11

Muut 131