Anne Korhonen

Tulevaisuutta rakentaen

Vuotta 2017 leimasi uuden Tampereen yliopiston valmistelutyö yhdessä Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen kokoaikaisiin projektinjohtajien tehtäviin valittiin useampia henkilöitä TTY:ltä.

Tampereen teknillinen yliopisto jatkoi vuonna 2017 tieteellisen toiminnan ja koulutuksen profilointia. Uudet tenure track -professorimme kiinnittyvät vahvasti strategisesti tärkeisiin tieteenaloihimme. Yliopistossamme aloitti vuoden alussa myös viisi kokoaikaista dekaania tiedekuntien johtajina.

Kansainvälistymisessä luotiin uusia avauksia, kun Tampere3-yhteisön yhteiselle Hidden Gems - puolisotoiminnan kehittämisen hankkeelle myönnettiin EU-rahoitusta. Lisäksi TTY:n oman TUT on World Tour -hankkeen avulla kannustimme onnistuneesti tutkijoitamme rohkeampaan kansainväliseen liikkuvuuteen.

TTY:n perinteenä on ollut vahva yhdessä tekemisen kulttuuri. Tämän avulla rakennamme kilpailukykyistä tieteen ja koulutuksen tulevaisuutta jatkossakin.

Anne Korhonen
henkilöstöpäällikkö

Tanja Kuokka

Sijoitusten tuotot tukevat toimintaa

TTY:n säätiöpääomaa sijoitetaan viisaasti ja vastuullisesti, jotta sen tuotoilla voidaan tukea muun muassa oppimisympäristöjen kehittämistä sekä tutkimusta. Tuotoilla on rahoitettu myös kansainvälistymistä, nuorten tutkijoiden projekteja ja infrahankintoja tenure track- polulla oleville.

– TTY on pitkäjänteinen sijoittaja. Sijoituspäätökset tehdään huolellisen analyysin perusteella. Keskeistä on myös riskienhallinta: vaikka TTY:n sijoitushorisontti on pitkä, sijoitusomaisuuden kehitystä seurataan ja analysoidaan tarkasti, TTY:n sijoitusasiantuntija Tanja Kuokka kertoo.

Noin 200 miljoonan euron sijoitusomaisuus oli jakautunut vuoden vaihteessa niin, että osakkeiden osuus salkusta oli 49 %, korkosijoitusten 32 % ja muiden sijoitusten 19 %. TTY:n sijoitukset tuottivat vuoden 2017 aikana 6,6 %.

– Toiminnassa hyödynnetään ulkopuolisten varainhoitajien korkeatasoista osaamista. Sijoitusta ohjaa TTY:n hallituksen vuosittain hyväksymä sijoitussuunnitelma. Sijoituspäätöstä tehdessä otetaan taloudellisen näkökulman lisäksi huomioon sijoitukseen liittyvät ympäristön, sosiaalisen vastuullisuuden ja hyvän hallinnon (ESG) näkökulmat, Kuokka sanoo.

Esa Rahtu

Robotiikan ja konenäön tutkimus vahvistuivat

Assistant Professor (tenure track) Esa Rahtu aloitti syksyllä työt TTY:n signaalinkäsittelyn laboratoriossa. Hänen alaansa on tietokonenäön ja koneoppimisen kehittäminen. Tuoreen professorin toiveena on nähdä älykkäät koneet pian osana ihmisten jokapäiväistä arkielämää.

– Vaatii vielä paljon työtä ennen kuin koneoppimisratkaisut kehittyvät niin hyviksi, että niitä voitaisiin hyödyntää laajasti arkiympäristöissä. Olisi hienoa olla mukana kehittämässä ihmisten arki- ja työelämää helpottavia menetelmiä, Rahtu sanoo.

Signaalinkäsittelyn laboratorioon nimitettiin vuonna 2017 kaksi muutakin tenure track -professoria, Taneli Riihonen ja TTY:llä pitkään työskennellyt Heikki Huttunen.

Esa Rahtun Artificial intelligence and vision group -tutkimusryhmä tekeekin paljon yhteistyötä muiden laboratorion tekoälytutkijoiden kanssa. Samoin yhteistyö robotiikan tutkijoiden, kuten myöskin viime vuonna automaation ja hydrauliikan laboratoriossa tenure track -professuurinsa aloittaneen Roel Pietersin kanssa kiinnostaa.

– TTY:llä on aitoa halua kehittää toimintaansa ja tehdä investointeja tärkeille aihealueille, Rahtu sanoo.

 

 
 
Marko Seppänen

Edutechin vuoden täydennyskouluttaja

Varadekaani, professori Marko Seppänen TTY:n tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratoriosta valittiin EduTechin Vuoden täydennyskouluttajaksi. Seppänen on tehnyt vuosia yhteistyötä Edutechin kanssa ja toiminut esimerkiksi kouluttajana ja sparraajana uusien koulutusten kehittämisessä.

– Marko Seppänen on aito kokeilukulttuurin edistäjä ja visionäärinen uusien opetusmenetelmien kehittäjä. Sisällöllisellä osaamisellaan hän vastaa monien asiakkaidemme tarpeeseen. Hän osaa johdattaa yleisönsä digitalisaation avaamien uusien liiketoimintamahdollisuuksien äärelle. Myös asiakas- ja käyttäjäkokemuksen merkitys liiketoiminnan kehittämisessä on avautunut monelle hänen esitystensä myötä, EduTechista perustellaan.

– Rohkeudesta heittäytyä uuteen kertoo myös hänen osallistumisensa aivan uudentyyppisen yksilöllisen EMBA-johtamiskoulutuksen kehittämiseen akateemisena johtajana.

Vuoden täydennyskouluttaja valittiin nyt seitsemättä kertaa. EduTech järjestää täydennyskoulutusta sekä työntekijöille että yrityksille.

Väitöskirjapalkitut

Parhaan väitöskirjan palkinto signaalinkäsittelijälle

Tampereen kaupungin tiederahasto palkitsee vuosittain tamperelaisyliopistojen parhaat väitöskirjat. TTY:llä palkinnon vuoden 2016 parhaasta työstä sai Caglar Aytekin väitöskirjastaan Quantum Cuts – A Quantum Mechanical Spectral Graph Partitioning Method for Salient Object Detection.

Caglar Aytekinin alan huippujulkaisussakin esitelty tutkimus käsitteli hahmontunnistusta – miten kone oppii havainnoimaan kuvasta merkittävät ja oleelliset objektit. Hän kehitti uudenlaisia laskennallisia menetelmiä, joiden avulla tunnistus on luotettavaa ja tarkkaa.

Tutkimusalue on merkittävä sekä konenäön perustutkimuksessa että lukuisten tekoälyn, kuvanparannuksen ja kuvakompression alan sovellusmahdollisuuksiensa johdosta.

TTY myönsi lisäksi kunniamaininnan Satu Huuhkalle hänen arkkitehtuurin alan väitöskirjastaan Building ’Post-Growth’: Quantifying and Characterizing Resources in the Building Stock. Huuhkan yhteiskunnallisesti vaikuttava tutkimus käsitteli olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämisen problematiikkaa.

ulkoliikuntapuisto

Ylös, ulos ja kampukselle

Kampuksen liikuntapalvelut paranivat entisestään, kun uusi ulkoliikuntapuisto, Ulkoareena avattiin kampuslaisten käyttöön lokakuussa. Ulkoareena on matalan kynnyksen liikuntapaikka opiskelijoille sekä yliopiston ja kampusalueella toimivien yritysten henkilökunnalle, ja tarjoaa tärkeää vastapainoa opiskelulle ja työnteolle.

– Pidän tärkeänä sitä, että koko yliopistoyhteisön väki pitää huolta itsestään. Uskon että ihmisen kannattaa rasittaa sekä psyykettään että fysiikkaansa tasapainossa, sanoi Mika Hannula avajaispuheessaan.

Ulkoareena muodostaa hyvän kokonaisuuden kampuksen muiden liikuntapaikkojen kanssa. Sitä ei haluttu piiloon katseilta, vaan kaikkien näkösälle etunurtsille. Sijainnillaan Ulkoareena markkinoi itse itseään ja näin kynnys sen käyttöön on mahdollisimman matala. Paikka näkyy myös yliopiston vieraille.

Avajaisia vietettiin liikunnallisissa merkeissä lokakuun alussa.

 
 

Osaajat

Tampereen teknillinen yliopisto on 1600 eri alojen osaajan ja 8000 opiskelijan yhteisö, jossa kansainvälisyys on osa kaikkea toimintaa. Vuonna 2017 jatkettiin tieteellisen toiminnan ja koulutuksen profilointia. Uudet tenure track -professorit kiinnittyvät vahvasti strategisesti tärkeisiin tieteenaloihin. Vuotta leimasi myös uuden Tampereen yliopiston valmistelutyö yhdessä Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Henkilöstön määrä (htv)

201520162017
Henkilöstön määrä (htv)171316351578

 

Kansainvälinen henkilöstö

Sarake 1
Kansainvälinen henkilöstö24
Suomalaiset76
 
 

 

Työntekijöiden kansallisuudet

Suomi 1388

Intia 52

Iran 50

Venäjä 38

Kiina 34

Pakistan 30

Italia 18

Turkki 17

Kreikka 13

Ranska 11

Saksa 11

Muut 161