TTY on vahvasti sitoutunut Tampere3-yliopistokonsernin toteuttamiseen

TTY:n, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun valmistelema monialainen, joustavat koulutuspolut tarjoava, strategisesti johdettu ja taloudeltaan vahva yliopistokonserni on erinomainen mahdollisuus vahvistaa kilpailukykyä ja parantaa edelleen tutkimuksen ja opetuksen laatua.

Tampere3 on hyvä esimerkki ennakkoluulottomasta ajattelusta ja yhteistyöstä, jota 100-vuotias Suomi ja sen korkeakoululaitos tarvitsevat ja jota valtiovallan ja elinkeinoelämän kannattaa tukea. TTY on ollut koko prosessin ajan vahvasti sitoutunut Tampere3 -yliopistokonsernin toteuttamiseen.

Tampere3-hanketta on alusta asti viety eteenpäin substanssi eli tutkimus ja opetus edellä. Muutos hankkeen tavoiteaikataulussa viime keväänä kuitenkin siirsi painopisteen yliopistofuusioon. Huoli aikataulusta, hankerahoituksen ja pääomituksen riittävyydestä sekä säätiöyliopistolle ominaisesta strategisesta johtamisjärjestelmästä johtivat siihen, että TTY-säätiön hallitus päätti marraskuussa keskeyttää hankkeen yliopistofuusion valmistelun osalta. Korkeakoulujen välisten ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytyjen keskustelujen ja hankeorganisaation uudelleen organisoinnin jälkeen valmistelu käynnistyi nopeasti uudelleen. Nyt hanke etenee vahvasti niin, että uusi säätiöyliopisto on aloittamassa toimintansa vuoden 2019 alussa.

TTY-säätiön hallitus jakoi säätiöpääoman tuottoja yhteensä 5,5 miljoonaa euroa TTY:n strategisten tavoitteiden tukemiseen. Päätöksistä merkittävä osa suuntautui Tampere3-hankkeen toiminnallisten tavoitteita edistäviin kohteisiin. Tutkimukselle kohdistetusta kahdesta miljoonasta 600 000 euroa korvamerkittiin Tampere3-korkeakoulujen rajapinnoilla tapahtuvaan yhteistyöhön. Opetukseen kohdistetusta kahdesta miljoonasta Tampere3-yhteistyön edistämiseen suunnattiin 900 000 euroa. Rahoituksella tuetaan muun muassa teknologian käyttöä opetuksessa sekä tutkinto-ohjelmaportfolioiden rakentamista.

Tero Ojanperä
TTY-säätiön hallituksen puheenjohtaja