Tampereen teknillinen yliopisto

2017

Rehtorilta

”Tampereen teknillinen yliopisto on vetovoimainen opiskelupaikka ajan hermolla. Vuonna 2017 TTY:lle hakeneiden määrä kasvoi 18 prosentilla."

Mika Hannula
Rehtori

Lue lisää

Vuoden kohokohdat

Tampereen teknillinen yliopisto tuottaa tietoa ja osaamista ihmisen ja ympäristön hyväksi. Vuonna 2017 kansainvälisessä arvioinnissa TTY:n tutkimus todettiin vaikuttavaksi ja laadukkaaksi. Myös opetustarjontaa kehitetään jatkuvasti: TTY:ssä alkoi uusi robotiikan pääaine, ainoana Suomessa. Varainhankintakierros 2015-2017 tuotti 6,3 miljoonan euron lahjoitukset.

Robotiikasta uusi pääaine

TTY:ssä perustettiin syksyllä Suomen ensimmäinen robotiikan pääaine. Opetuksen tueksi kampuksella, Konetalossa avattiin myös uusi robotiikan oppilaslaboratorio. Laboratoriossa opiskelijat pääsevät testaamaan erilaisia yhteistyörobotteja sekä anturi- ja ohjausjärjestelmiä. Avajaisia vietettiin marraskuussa.

Tavoitteena on, että opiskelija osaa valmistuttuaan kehittää robottijärjestelmiä ja työskennellä osana eri alojen ammattilaisten muodostamaa tiimiä. Pääaineen kurssit pitävät sisällään sekä alan teoreettiset perusteet että opiskelua oikeiden robottien parissa.

─ Sovellusalana robotiikka tarjoaa monialaisen ja mielenkiintoisen tehtäväkentän. Sitä pääaineenaan opiskelleet työllistyvät monenlaisiin tehtäviin tutkimuksen tai teollisuuden palveluksessa, sanoo dekaani Mika Grundström.

TTY on robotiikan alalla Suomen suurin yliopistollinen toimija. Tällä hetkellä robotiikan parissa työskentelee yli kymmenen professoria. Panostamalla robotiikan tutkimukseen ja opetukseen TTY haluaa vastata muun muassa teollisuuden tulevaisuuden tarpeisiin.

Uusi huippuyksikkö monikudosmallintamisen alalle

Suomen Akatemia valitsi 12 huippuyksikköä vuosille 2018–2025. TTY:n tutkijat ovat mukana kahdessa: jatkorahoitusta saaneessa inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikössä sekä uudessa, TTY:n ja Tampereen yliopiston yhteiseen BioMediTechiin sijoittuvassa monikudosmallintamisen huippuyksikössä.

BioMediTech-instituutissa on tehty alan tutkimusyhteistyötä jo pitkään. Huippuyksikössä yhdistetään biologisten ja teknologisten tieteiden osaamista.

Tavoitteena on kehittää uudenlainen ”body-on-chip” -konsepti, jossa verisuonituksella ja hermotuksella verkotetaan useita kantasolupohjaisia solu- tai kudosviljelmiä. Tietokoneohjattu hermosto mittaa, analysoi ja kontrolloi kokonaisuutta.

– Ymmärrämme muun muassa syvemmin kudosten yhteistoimintaa, yhdistelmäkudosten in vitro -rakentamista ja niiden toimintojen ohjaamista. Biologiaa ja keinotekoisia rakenteita yhdistävä konsepti tehostaa esimerkiksi lääkeainekehitystä, professori Minna Kellomäki kertoo.

173 tohtorinhattua

Toukokuussa TTY:n järjestyksessään yhdeksännessä tohtoripromootiossa Tampere-talossa vihittiin perinteisin menoin 163 tohtoria ja kymmenen kunniatohtoria. Virallisen promootioaktin lisäksi tuoreita tohtoreita juhlittiin kaupungintalon vastaanotolla, illallisilla ja huviretkellä.

Promootiossa vihityt tohtorit ovat valmistuneet TTY:n edellisen, keväällä 2012 järjestetyn tohtoripromootion jälkeen. Promoottorina toimi signaalinkäsittelyn professori Moncef Gabbouj.

Kunniatohtoreiksi vihittiin professori Weinong Chen, professori John Dudley, pormestari Anna-Kaisa Ikonen, toimitusjohtaja Pekka Lundmark, johtaja Marja Makarow, hallituksen puheenjohtaja Marjo Matikainen-Kallström, professori Jan Rabaey, toimitusjohtaja Timo Salli, johtaja Alexander Schwarzkopf ja toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Kunniatohtorit kutsuttiin Suomesta ja ulkomailta yliopiston edustamien alojen saavutuksillaan tai muiden erinomaisten tieteellisten, taiteellisten tai yhteiskunnallisten ansioiden perusteella. Kunniatohtorin arvo on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi antaa.

Ihminen ratkaisee uudessa Tampereen yliopistossa

Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät 1.1.2019 uudeksi Tampereen yliopisto -nimiseksi säätiöyliopistoksi, jonka nimi on englanniksi Tampere University. Yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa ne muodostavat uuden korkeakouluyhteisön, johon kuuluu noin 35 000 opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä.

Uudessa korkeakouluyhteisössä kohtaavat terveyden, tekniikan ja yhteiskunnan tutkimus, jossa merkityksellisiä ilmiöitä tarkastellaan inhimillisestä, taloudellisesta ja teknologisesta näkökulmasta. Yhteisö tarjoaa avoimen areenan yhteentörmäyksille: tehdään tiedettä, joka ammentaa käytännöstä sekä synnyttää huipputuloksia ja huippusovelluksia.

Tampereen korkeakouluyhteisön henki nojaa ajatukseen, että maailmaan vaikutetaan ja sen ongelmat ratkaistaan yhdessä ihmisten kesken. Kun uuden korkeakouluyhteisön brändiä ryhdyttiin kehittämään erilaisissa kyselyissä ja työpajoissa, ihminen ja ihmisyys olivat teemoja, jotka nousivat toistuvasti esiin. Brändi kiteytyykin lauseeseen ”ihminen ratkaisee”.

Keinoiiris reagoi valoon kuin ihmissilmä

Älykkäästä, valolla liikuteltavasta polymeerimateriaalista valmistettu keinoiiris reagoi valoon samoin kuin oikea silmä. TTY:n yliopiston Smart Photonic Materials -tutkimusryhmän kehittämä iiris on ensimmäinen laatuaan. Ryhmällä on vireillä muitakin valolla liikuteltavia mikrorobotteja.

Akatemiatutkija, Associate Professor (tenure track) Arri Priimägin johtama ryhmä osaa valmistaa valolla liikkuviin mikroroboteihin sopivia polymeereja nestekiteisistä materiaaleista. Nyt tutkijoita kiinnostaa eri sovellusalueiden haarukointi ja kehittely. Keinoiiriksen lisäksi pisimmällä on tarttuva polymeerikoura, jonka toimintamallia Priimägi vertaa kärpäsloukkukasviin.

– Seuraavaksi haluamme opettaa kärpäsloukkumme tunnistamaan värejä ja reagoimaan valon lisäksi myös ilmankosteuteen, Arri Priimägi kertoo.

– Olemme kiinnostuneita tekemään materiaaleistamme mahdollisimman ”älykkäitä”. Tavoitteena kontrolloida niiden liikkeitä mahdollisimman monipuolisesti.

Asteroidien jäljillä

TTY:n inversiomatematiikan tutkijat selvittävät asteroidien muotoa ja liikettä sekä sitä, mitä niiden sisällä on. Tutkijatohtori Matti Viikinkosken ansiot asteroidien ominaisuuksien mallintamisessa toivat hänelle harvinaisen kunnianosoituksen: hänen mukaansa nimetyn, taivaalla kiertävän oman asteroidin.

Viikinkoski työskentelee TTY:n matematiikan laboratorion inversio-ongelmien tutkimusryhmässä. Hän kehitti tutkimusryhmässä tehtyjen matemaattisten laskelmien perusteella maailman monipuolisimman asteroidien mallinnusohjelmiston. Sen avulla voidaan tehokkaasti ja perustellusti saada selville asteroidien muodot ja pyörimistilat.

TTY:n inversiomatemaatikkoja on mukana myös yhdessä saksalaisen Max Planck -instituutin tutkijoiden kanssa Deep Interior Scanning CubeSat (DISCUS) -hankkeessa. Tutkijoiden on tarkoitus rakentaa bistaattinen avaruustutka ja lähettää se kahden minikokoisen nanosatelliitin kyydissä tutkimaan aurinkokunnassamme kiertävää asteroidia. Datan pohjalta voidaan saada selville, mitä asteroidin sisällä on.

 • Suurella sydämellä

  Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on teknologisen kehityksen tiennäyttäjä ja tutkimusmaailman sekä elinkeinoelämän yhteistyökumppani. Koulutamme haluttuja osaajia yhteiskunnan tarpeisiin ja olemme vahva innovaatioiden sekä tutkimus- ja osaamislähtöisten uusien yritysten tuottaja. Tuotamme tutkimukseen perustuvaa tietoa ja osaamista yhteiskunnan hyväksi. Parannamme tutkimuksen ja koulutuksen avulla ihmisen ja ympäristön hyvinvointia ja kehitämme teknologiaa, joka uudistaa Suomen teollisen kilpailukyvyn.

 • Tehtävät

  Tutkimus, koulutus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

 • Menestystekijät

  Osaavat ihmiset, innostava toimintaympäristö ja kunnianhimo.

 • Arvot

  Rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.