Artikkeli: Verne- ja Tampere3-esittely Tie & Liikenne 5/2016 -lehdessä

Verne- ja Tampere3-esittely Tie & Liikenne 5/2016 -lehdessä

Suomen Tieyhdistyksen julkaiseman Tie & Liikenne -lehden numerossa 5/2016 käsitellään mm. tietomallinnusta infrahankkeissa, liikenneyhteyksiä ja yrityksiä sekä liikennealan opetusta ja tutkimusta. Kaksi jutuista liittyvät TTY:hyn ja Verneen. Sivuilla 18 – 19 esitellään Verneä ja sivuilla 20 – 22 Tampere3-hanketta.

Tie & Liikenne -lehden numero 5/2016 luettavissa verkossa tästä.