Artikkeli: Urapolku: Antti Koljonen

Urapolku: Antti Koljonen

Diplomi-insinööri Antti Koljonen on ICT-päällikkö Tuomi Logistiikka Oy:ssa. Aiemmin hän työskenteli samassa yrityksessä henkilöliikenneinsinöörinä. Hän valmistui tuotantotalouden koulutusohjelmasta 2011.

Miten päädyin alalle?

Logistiikan ja henkilöliikenteen alalle päätyminen oli pitkälti sattuman kauppaa. Lukion jälkeen vuonna 2004 punnitsin useita erilaisia koulutusvaihtoehtoja, mutta päädyin valitsemaan TTY:n ja tuotantotalouden, koska Tampere oli minulle entuudestaan tuttu kaupunki ja tuotantotalouden koulutusohjelma oli hyvässä maineessa. Tuotantotaloudessa houkutteli myös se, että koulutusohjelma mahdollistaa työllistymisen hyvin monenlaisiin tehtäviin eri aloille.

Opintojen edetessä logistiikka ja liikenne alkoi kiinnostaa ja niinpä valitsin pääaineekseni logistiikan ja kuljetusjärjestelmät. Siinä vaiheessa ajatuksissa kuitenkin oli vielä ensisijaisesti teollisuuden logistiikka ja toimitusketjun hallinta, mutta jälleen sattuman kautta päädyin tekemään diplomityöni yhteiskunnan korvaamista henkilökuljetuksista.

Millaisia tehtäviä olen uralla tehnyt?

Työurani alkoi diplomityöstä, jonka tein Tampereen kaupungin Logistiikka-liikelaitokselle liittyen kunnan korvaamien ryhmäkuljetusten järjestämiseen. Työssäni tarkastelin kuljetusten suunnittelu- ja järjestämisprosesseja sekä ehdotin niihin liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Aiempaa substanssiosaamista kyseisestä aiheesta minulla ei ollut käytännössä yhtään, joten uutta opeteltavaa oli paljon.

Diplomityön jälkeen jatkoin suunnittelutehtävissä saman työnantajan palveluksessa. Aluksi työtehtävät painottuivat enemmän operatiiviseen tekemiseen, esimerkiksi kuljetusreittien suunnitteluun ja reittisuunnitteluun liittyvän tiedon ylläpitoon ja hallintaan. Ajan myötä toimenkuva laajeni käsittämään myös muita henkilöliikenteen osa-alueita ja vastuut lisääntyivät. Tein muun muassa tietojärjestelmän pääkäyttäjätehtäviä, osallistuin liikenteen kilpailutusprojekteihin ja suunnittelin uusien asiakkuuksien haltuunottoa.

Tampereen Logistiikka Liikelaitoksen toiminta yhtiöitettiin 1.1.2016 alkaen Tuomi Logistiikka Oy:ksi ja sen jälkeen olen toiminut yhtiön ICT-päällikkönä. Nykyinen toimenkuva käsittää myös muuta kuin henkilöliikennettä, mutta osallistun edelleen esimerkiksi henkilöliikenteen tietojärjestelmien ylläpito- ja kehitystehtäviin.

Mitä ala on tarjonnut / tarjoaa tulevaisuudessa?

Yhteiskunnan korvaama henkilöliikenne on avoimeen joukkoliikenteeseen verrattuna varsin huonosti tunnettu julkisen liikenteen osa-alue. Alalla ei ole vakiintuneita parhaita käytäntöjä, joten uran alusta asti on todella saanut kehittää toimintatapoja ja vaikuttaa siihen, miten asioita tehdään.

Nähdäkseni ala on juuri nyt (keväällä 2017) voimakkaassa murrosvaiheessa, sillä sääntelyn vapautuminen ja digitalisaation eteneminen mahdollistavat täysin uudenlaisia toimintamalleja ja palvelukonsepteja, joista nyt nousussa oleva Mobility as a Service (MaaS) on erinomainen esimerkki. Alalla tullaan tarvitsemaan uusia ja innovatiivisia tekijöitä, jotka osaavat soveltaa uuden teknologian avaamia mahdollisuuksia.

Lue lisää Tuomi Logistiikan henkilöliikennepalveluista ja ajankohtaisista työllistymismahdollisuuksista: