Artikkeli: Tutkimusraportti: Vastuullisuusmallin kokeiluprojekti henkilöliikenneyrityksissä

Tutkimusraportti: Vastuullisuusmallin kokeiluprojekti henkilöliikenneyrityksissä

Vastuullisuusmalli on tieliikenteen yrityksille tarkoitettu johtamis- ja menettelytapamalli, jonka tarkoituksena on vahvistaa ammattiliikenteen turvallisuuskulttuuria ja edistää ympäristön kannalta vastuullisia toimintatapoja. Mallia kehittää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Vastuullisuusmallin kaksi aiempaa kokeilututkimusta ovat käsitelleet tavaraliikennettä. Tässä kolmannessa tutkimusvaiheessa tarkastelua on laajennettu henkilöliikenteeseen. Kokeiluun on osallistunut yhdeksän eri kokoista joukkoliikenne- ja taksialan yritystä eri puolilta Suomea. Tilaajanäkökulman muodostamiseksi on haastateltu yhdeksää tilaajatahoa julkiselta ja yksityiseltä sektorilta. Tutkimuksen on Trafin tilauksesta toteuttanut Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Tutkimuksen lopputuloksena muodostui laaja kokonaisuus vastuullista kuljetustoimintaa kehittävää ja tukevaa materiaalia ja seurantatyökalu, joiden avulla kuljetusyritykset voivat kehittää omaa toimintaansa ja raportoida siitä tilaajille. Kehityshankkeiden perusteella vastuullisuusmallin sisältö on kuljetus- ja hekilöliikenneyritysten näkökulmasta hyvin kattava ja on valmis laaja-alaisempaan käyttöön alalla. Vastuullisuusmallin käyttöliittymää tulee kuitenkin kehittää, ja sen tulisi mahdollistaa tietojen mahdollisimman helppo dokumentointi, vertailu ja saatavuus. Vastuullisuusmallin leviämisen kannalta on myös tärkeää, että tilaajaorganisaatiot pystytään kytkemään vastuullisuusmalliin ja että niitä voidaan tarkastella omana kokonaisuutenaan.

Henkilöliikenteen vastuullisuusmallin toimintaperiaate ja esimerkit on koottu Trafin verkkosivuille.


Vastuullisuusmallin kokeiluprojekti henkilöliikenneyrityksissä -raportti (pdf) Trafin sivuilla
‹ Trafin tutkimuksia 13/2016 · ISBN 978-952-311-145-5 ›

English summary included in the report / Responsiblity model for road-traffic passenger transport companies – pilot study
Med svenskt sammandrag / Ansvarmodellen för persontransportföretag inom vägtrafiken – pilotstudie


Henkilöliikenteen vasatuullisuusmallin toimintaperiaate ja esimerkit Trafin sivuilla