Artikkeli: Tutkimusraportti: Vaikutusten arvioinnin kehittäminen seudullisessa liikennemallissa

Tutkimusraportti: Vaikutusten arvioinnin kehittäminen seudullisessa liikennemallissa

Liikennehankkeiden ja toimenpiteiden tarkoituksena on tuottaa vaikutuksia. Vaikutusten arviointi osana hankkeen suunnitteluprosessia antaa käsityksen hankkeen tai toimenpiteen vaikutuksista ja seurauksista, jotka kohdistuvat sekä liikenteeseen, ympäristöön, yhdyskuntarakenteeseen että ihmiseen itseensä. Vaikutusten arvioinnin laajuuden ja kattavuuden saavuttamiseksi liikennehankkeen vaikutukset on jaettu osa-alueisiin. Työssä on pyritty kehittämään vaikutusten arviointia seudullisessa liikennemallissa, josta esimerkkinä on ollut Tampereen seudun liikennemalli TALLI 2005. Liikennemalliin on rakennettu vaikutusten arvioinnin mittareita kuhunkin vaikutusten arvioinnin osa-alueeseen.

Hanke on toteutettu itsenäisenä osana TALLI 2005 -päivityshanketta, joka on osa Tampereen seudun liikennejärjestelmä 2025 (TASE 2025) -projektia. Hankkeen tutkimusryhmään ovat kuuluneet tutkimusapulainen Sinikka Hintikka, erikoistutkija Hanna Kalenoja ja professori Jorma Mäntynen. Tutkimus on Sinikka Hintikan diplomityö.

Vaikutusten arvioinnin kehittäminen seudullisessa liikennemallissa -raportti (raportin tiivistelmä)
‹ Tutkimusraportti 61 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka · ISBN 952-15-1551-1 ›