Artikkeli: Tutkimusraportti: Ulkomaankaupan suuryksikkökuljetusten liikenneyhteydet

Tutkimusraportti: Ulkomaankaupan suuryksikkökuljetusten liikenneyhteydet

Suuryksikkökuljetusten tavaramäärä Suomen ja ulkomaiden välisessä meriliikenteessä on viimeisten kymmenen vuoden aikana kaksinkertaistunut 12,8 miljoonasta tonnista 23,5 miljoonaan tonniin. Erityisesti konttien käyttö lisääntyy edelleen ulkomaankaupan kuljetuksissa. Kasvun odotetaan jatkuvan edelleen.

Kasvava suuryksiköiden kuljetus edellyttää hyviä liikenneyhteyksiä niin radoilla, teillä kuin merelläkin. Tutkimuksessa tarkastellaan satamien kautta suuryksiköillä tapahtuvia Suomen ulkomaankaupan kuljetuksia ja niihin liittyviä kotimaan tie- ja rautatiekuljetuksia sekä näiden kuljetusten ominaispiirteitä, toimijoita, keskeisiä tavaravirtoja sekä tulevaisuudennäkymiä ja kehitystarpeita.

Tutkimuksen ovat tilanneet Tiehallinto, Ratahallintokeskus ja Merenkulkulaitos, ja sen ovat toteuttaneet Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Ulkomaankaupan suuryksikkökuljetusten liikenneyhteydet -raportti liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla
‹ Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 52/2005 · ISBN 952-201-404-4 · ISBN 952-201-405-2 ›