Artikkeli: Tutkimusraportti: Työsuhdematkalippu Tampereen kaupungin organisaatiossa

Tutkimusraportti: Työsuhdematkalippu Tampereen kaupungin organisaatiossa

Tässä esiselvityksessä on kartoitettu työsuhdelipun käyttöönoton vaikutuksia Tampereen kaupungin organisaatiossa. Tampereen kaupungin palveluksessa oli vuonna 2002 noin 15 000 työntekijää. Työsuhdelipun käyttöönottoa on selvitetty neljällä erilaisella toteutusvaihtoehdolla. Selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa työsuhdelipun käyttöönottoa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Työsuhdelipun käyttöönoton vaikutusten selvittäminen on yksi Tampereen kaupungin vuoden 2004 ympäristöstrategian liikennettä koskevista tavoitteista.

Työsuhdematkalippu on noussut viime vuosina esille monissa joukkoliikenteen edistämistä koskevissa selvityksissä toimenpiteenä, jolla voitaisiin lisätä joukkoliikenteen kysyntää erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla. Työsuhdelippu on työnantajan työntekijälleen luontoisetuna tarjoama joukkoliikenteen kausilippu, jota työntekijä voi työmatkojensa lisäksi käyttää muilla matkoillaan.

Hanke on toteutettu Tampereen kaupungin ja Tampereen kaupungin liikennelaitoksen toimeksiannosta Tampereen teknillisessä yliopistossa. Tutkimus liittyy ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan Ekotehokas yhteiskunta kuuluneeseen hankeeseen Liikennesektorin ilmastostrategia keskisuurissa kaupungeissa, jossa on selvitetty kuntien mahdollisuuksia liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.

Työsuhdematkalippu Tampereen kaupungin organisaatiossa -esiselvitys (pdf)
‹ Työraportti / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka ›


Liikennesektorin ilmastostrategia keskisuurissa kaupungeissa -tutkimushankkeen muut julkaisut: