Artikkeli: Tutkimusraportti: Toimijat nuorten liikenneturvallisuustyössä

Tutkimusraportti: Toimijat nuorten liikenneturvallisuustyössä

Nuorten liikenneturvallisuustyö tarvitsee mahdollisimman monipuolisen verkoston. Tärkeää on saada tulevaisuudessa mukaan myös uusia tahoja, joiden toiminnassa liikenneturvallisuustyö ei vielä ole systemaattista. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää uusien toimijoiden mahdollisuutta tulla verkostoon mukaan sekä aktivoida heitä yhteistyöhön ja toteuttamaan toimintamalleja lähitulevaisuudessa. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin nuorten omia näkemyksiä ja toiveita liikenneturvallisuustyöstä.

Tutkimus on tehty Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksella Tiehallinnon toimeksiannosta.


Toimijat nuorten liikenneturvallisuustyössä – näkemyksiä ja toimintamalleja -raportti (pdf) Liikenneviraston sivuilla
‹ Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 9/2007 ›