Artikkeli: Tutkimusraportti: Tiemaksumarkkinoiden kehityspolkuja

Tutkimusraportti: Tiemaksumarkkinoiden kehityspolkuja

Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry:n tulevaisuustyöskentelyn 2007 tavoite oli laatia skenaarioita tiemaksumarkkinoiden kehityspoluista Suomessa. Tiemaksumarkkinat käsittää tässä tiemaksujen lisäksi suoritteeseen perustuvat vakuutus- ja leasingmaksut sekä autoedun verotusarvon. Tulevaisuustyöskentely toteutettiin kahtena erillisenä internetkyselykierroksena, joihin osallistui molemmilla kierroksilla 25 asiantuntijaa yhteensä 29 eri organisaatiosta.

Tulevaisuustyöskentelyn asiantuntijat uskoivat tiemaksujen tulevan Suomeen joko raskaan liikenteen maksuina tai alueellisina ruuhkamaksuina. Myös näiden yhtäaikainen eteneminen nähtiin mahdolliseksi. Raskaan liikenteen tiemaksukokeilu voisi tapahtua vuosien 2009–2011 aikana, jonka jälkeen kokeilusta siirryttäisiin pysyvään käytäntöön. Ruuhkamaksujen todennäköisimpänä sovelluskohteena pidettiin pääkaupunkiseutua ja mahdollisena ajankohtana vuotta 2013.

Ajosuoritteeseen perustuvat vakuutusmaksut nähtiin potentiaalisimpana kaupallisena tiemaksumarkkinana. Markkinoille tulo voi olla nopeaa, sillä ulkomailla kokemukset pay-as-you-drive -vakuutuksista ovat olleet lupaavia. Ajosuoritteeseen perustuvien vakuutusmaksujen ensimmäinen kohderyhmä voi olla nuoret. Tulevaisuustyöskentelyn asiantuntijat pitivät mahdollisena, että uuden tuotteen markkinoille tuova taho tulee ulkomailta. Leasingmaksumarkkinoiden käynnistymisestä päättävät myös kaupalliset toimijat. Potentiaali todelliseen ajosuoritteeseen perustuvalle leasingmaksulle nähtiin vakuutusmaksumarkkinoita pienempänä, sillä leasingsopimuksissa ajosuorite on jo eräs maksun määrittymisperuste ja leasingauton arvon aleneminen auton ikääntymisen vuoksi voi olla käyttömäärää merkittävämpi tekijä. Autoedun verotusarvon määrittyminen todellisen ajettujen kilometrien mukaan voisi toteutua kokeilun kautta, jossa verottaja hyväksyisi sähköisen ajopäiväkirjan avulla tuotetun tiedon verotusarvon määräytymisperusteeksi.

Tiemaksumarkkinoilla liikkeellelähtö voi tapahtua viranomaisvetoisista tiemaksuista tai kaupalliselta pohjalta vakuutus- ja leasingmarkkinoina. Näitä skenaarioita voi yhdistää sama laite, jossa maksusovellusten lisäksi voisi olla muita palveluita ja sovelluksia. Tämä monitoimilaite voi olla esimerkiksi älypuhelin tai navigaattori, jossa on avoin telematiikka-alusta. Avoin telematiikka-alusta maksusovelluksille voi tulla myös autonvalmistajien kautta, jolloin yleistyminen tapahtuisi autokannan uudistumisen myötä.

Tulevaisuustyöskentelyn organisoinnista ja raportoinnista on vastannut Tampereen teknillinen yliopisto, jossa työhön ovat osalistuneet Markus Pöllänen, Essi Sinisalo, Harri Rauhamäki ja Harri Kallberg.

Tiemaksumarkkinoiden kehityspolkuja. ITS Finlandin tulevaisuustyöskentely 2007 -raportti (pdf) ITS Finlandin sivuilla
‹ ITS Finland julkaisu 8/2007 · ISBN 978-952-5565-07-6 ›