Artikkeli: Tutkimusraportti: Tampereen keskustan pysäköintitutkimus

Tutkimusraportti: Tampereen keskustan pysäköintitutkimus

Tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa keskustapysäköinnistä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Hankkeessa on toteutettu laaja kenttä- ja haastattelututkimus, jolla on selvitetty pysäköinnin määrää ja laadullisia ominaisuuksia, kuten pysäköintiaikaa, matkan tarkoitusta, ajoneuvojen henkilölukua, pysäköinnin toistuvuutta ja pysäköintitottumuksia. Tavoitteena on toisaalta ollut tuottaa perustietoja pysäköinnin operatiiviseen suunnitteluun ja toisaalta lähtötietoja pysäköinnin strategiseen suunnitteluun, joka kytkeytyy laajemmin liikennejärjestelmän suunnitteluun keskustassa ja koko kaupunkiseudulla.

Pysäköinti on tärkeä kaupunkikeskustan vetovoimaan, keskustan liikenteen sujuvuuteen ja keskustaan tehtävien matkojen kulkutapavalintoihin vaikuttava tekijä. Liikennejärjestelmän suunnittelun kannalta pysäköinti on keskeinen osatekijä – pysäköintipaikkojen tarjonnalla, sijoittelulla ja hinnoittelulla voidaan vaikuttaa keskustaan tulevien matkojen määrän ja kulkutavan lisäksi mm. kaupunkikuvaan, asumisympäristön viihtyisyyteen, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, huoltoliikenteen edellytyksiin, liikenteen sujuvuuteen ja ilman laatuun.

Tutkimus on toteutettu Tampereen kaupungin, Tiehallinnon, Tampereen Pysäköintitalo Oy:n ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyönä.

Keskustan pysäköinti osana liikennejärjestelmää – Tampereen keskustan pysäköintitutkimus -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 51 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka · ISBN 952-15-1092-7 ›

Tampereen keskustan pysäköintitutkimus -lyhennelmäraportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti / Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen kaupunki, Tampereen Pysäköintitalo ja Tiehallinto · ISBN 952-15-1093-5 ›