Artikkeli: Tutkimusraportti: Tampereen kaupunkiseudun päättäjien näkemyksiä liikennejärjestelmän kehittämisestä

Tutkimusraportti: Tampereen kaupunkiseudun päättäjien näkemyksiä liikennejärjestelmän kehittämisestä

Tampereen seudulla käynnistyi vuonna 2004 liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys, jossa on tavoitteena tuottaa seudun liikennejärjestelmän kehittämisen suuntaviivat vuoteen 2025. Seutuyhteistyön merkityksen on kaupunkiseutujen kehityksessä ja niiden välisessä kilpailussa arvioitu tulevaisuudessa kasvavan. Yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisessä seutuyhteistyö on keskeisen tärkeää. Kaupunkiseuduilla kuntien tavoitteet maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittymiselle voivat olla erilaisia ja osin vastakkaisiakin.

Tampereen kaupungin päättäjien näkemyksiä liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämisestä kartoitettiin postikyselyllä maaliskuussa 2004. Kysely toteutettiin osana Ympäristöklusterin tutkimusohjelmaan Ekotehokas yhteiskunta kuulunutta tutkimushanketta Liikennesektorin ilmastostrategia keskisuurissa kaupungeissa. Tampereen kaupungin päättäjille suunnatun kyselyn tulokset on raportoitu lokakuussa 2004 julkaistussa raportissa Liikennesektorin ilmastostrategian mahdollisuudet Tampereella. Tampereen kaupungin lisäksi kysely toteutettiin samansisältöisenä Tampereen ympäristökunnissa – Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä – kesäkuussa 2004. Tähän Tampereen teknillisessä yliopistossa laadittuun raporttiin on koottu Tampereen kaupungin ja ympäristökuntien päättäjien näkemyksiä liikennejärjestelmän ja maankäytön kehittämisestä.

Tampereen kaupunkiseudun päättäjien näkemyksiä liikennejärjestelmän kehittämisestä -raportti (pdf)
‹ Työraportti / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka ›


Liikennesektorin ilmastostrategia keskisuurissa kaupungeissa -tutkimushankkeen muut julkaisut: