Artikkeli: Tutkimusraportti: Talviliikenteen kehittyminen – henkilöautoiluun vaikuttavat muutostekijät

Tutkimusraportti: Talviliikenteen kehittyminen – henkilöautoiluun vaikuttavat muutostekijät

Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää, mitkä muutostekijät vaikuttavat talviliikenteeseen ja erityisesti henkilöautoiluun sekä tarkastella näiden tekijöiden oletettavia vaikutuksia. Muutostekijöitä ja näiden vaikutuksia pohdittiin seuraavien 5–10 vuoden aikajänteellä. Tarkastelu keskittyi Suomeen, joskin valtaosa tarkasteltavista tekijöistä esiintyy ja vaikuttaa samalla tavalla myös muualla.

Talviliikenteeseen vaikuttavina tekijöinä tarkasteltiin muutoksia väestössä, taloudessa, ajoneuvokannassa ja renkaissa, ilmastossa sekä itse liikenteessä. Eri tekijät ovat vahvasti sidoksissa keskenään. On myös huomattava, että valtaosa muutostekijöistä on yleisiä kohdistuen talviliikenteen lisäksi yleisestikin liikenteeseen ja yhteiskuntaan. Tekijöitä, jotka kohdistuisivat pelkästään talviajan henkilöautoiluun, tunnistettiin hyvin vähän.

Keskeisimmät talviliikenteeseen vaikuttavat muutostekijät ovat väestön ikääntyminen, ajonvakautusjärjestelmien (ESC) yleistyminen, kelitiedon lisääntyminen ja tarkentuminen, ilmastonmuutoksen vaikutusten lisääntyminen ja ihmisten arvojen mahdolliset muutokset.

Väestön ikääntymisen todennäköisiä vaikutuksia ovat vapaa-ajan matkojen osuuden kasvu, liikenteen tasaisempi jakautuminen vuorokauden sisällä sekä liikenteen rytmin rauhoittuminen iäkkäiden osuuden kasvaessa. Teknologian kehittymisen suorin ilmenemismuoto lähivuosina on ajonvakausjärjestelmien yleistyminen autokannassa. ESC-järjestelmien on todettu lisäävän turvallisuutta erityisesti liukkaissa olosuhteissa, joten ESC:n merkitys korostuu talviliikenteessä. Teknologian kehittyminen on myös mahdollistanut entistä tarkemman kelitiedon keräämisen. Tulevaisuudessa sekä kelitiedon kerääminen että erilaiset keliennusteet tarkentuvat edelleen ja niitä voidaan välittää eri tavoin autoilijoille. Talviliikenteen kannalta on keskeistä, miten tietoa hyödynnetään: vaikuttaako se matkapäätöksiin ja sopeutetaanko ajotapa olosuhteiden mukaiseksi.

Ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset lähivuosina näyttäytyvät henkilöautoilijalle vaihtelevasti. Edelleen esiintyy lauhempia ja kylmempiä talvia, mutta keskimäärin talvet ovat aiempaa lauhempia ja sateisempia, samoin sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. Ilmastonmuutoskeskustelu on vaikuttanut päätöksentekoon ja tulevaisuudessa ympäristöarvojen merkitys korostunee edelleen. Arvojen muutos heijastunee myös esimerkiksi kulutuskäyttäytymiseen. Samaan aikaan yhteiskunnallinen ohjaus tukee aiempaa voimakkaammin ympäristöä vähän kuormittavia ratkaisuja.


Talviliikenteen kehittyminen – henkilöautoiluun vaikuttavat muutostekijät -raportti (pdf)
‹ Työraportti 16 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät ›

English summary includedThe development of wintertime traffic – factors affecting passenger car traffic