Artikkeli: Tutkimusraportti: Serial shipping container code (SSCC) erikoistavaroiden toimitusketjussa

Tutkimusraportti: Serial shipping container code (SSCC) erikoistavaroiden toimitusketjussa

Tämä julkaisu perustuu tutkimushankkeeseen, jossa selvitettiin sarjatoimitusyksikkökoodin (Serial shipping container code, SSCC) käyttöä erikoistavaroiden toimitusketjussa. Hankkeessa on tarkasteltu yhtä erikoistavaroiden logistiikkaketjua ja SSCC-koodin käyttöä sekä koodin käyttöön liittyviä hyötyjä ja edellytyksiä caseketjussa. Lisäksi hankkeessa on laadittu yleinen toimintamalli SSCC:n hyödyntämiseksi toimitusketjuissa laajemminkin.

Tutkimushanke on kuulunut liikenne- ja viestintäministeriön Verkostojen ajantasainen logistiikka (VALO) -ohjelmaan. Tutkimus on tehty Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetustekniikan laitoksella. Tutkimusryhmään kuuluivat tutkija Sari Sallanniemi, erikoistutkija Harri Rauhamäki ja tutkimusapulainen Sinikka Mäki.

Serial shipping container code (SSCC) erikoistavaroiden toimitusketjussa -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 54 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka · ISBN 952-15-1134-6 ›