Artikkeli: Tutkimusraportti: Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä

Tutkimusraportti: Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä

Marja-Vantaan ja Aviapoliksen uusien ja jo olemassa olevien asuin-, liiketoiminta- ja työpaikka-alueiden sijainti rakenteilla olevan Kehäradan tarjoaman joukkoliikenneyhteyden varrella on tuonut esille tarpeen kehittää kestävästi ja tehokkaasti toimivia syöttö- ja asiointiliikennepalveluja koko matkaketjun osalta.

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä (SYÖKSY) -tutkimushankkeessa on haettu kehäradan varren, erityisesti Marja-Vantaan ja Aviapoliksen alueen syöttö- ja asiointiliikenteeseen kestäviä ja globaalisti monistettavia liikenneratkaisuja, jotka sijoittuvat perinteisen joukkoliikenteen ja yksityisautoilun välimaastoon. Ratkaisuissa hyödynnetään sähkökäyttöisiä tai muita matalan CO2-päästötason ajoneuvoja.

Hankekonsortion ovat muodostaneet Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillisen yliopiston EDGE Kaupunkitutkimuslaboratorio, Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK, Green Net Finland, Vantaan kaupunki, Vantaan Innovaatioinstituutti, Ensto, Vantaan Energia Sähköverkot, HSL, Lentoasemakiinteistöt, Kauppakeskus Jumbo, European Batteries, Itella sekä Hermia.

SYÖKSY-hanke on osarahoitettu Tekesin Kestävä Yhdyskunta -ohjelmasta.

Hankkeen loppuraportti on ladattavissa hankkeen kotisivuilta:
Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä -raportti (pdf)
‹ ISBN 978-952-5797-52-7 ›

English summary includedElectrically-powered vehicles in Ring rail line feeder traffic and short-distance travel

Vantaalla 21.9.2011 järjestetyn päätösseminaarin esitykset:
SYÖKSY-päätösseminaarin esitykset