Artikkeli: Tutkimusraportti: Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen

Tutkimusraportti: Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen

Liikenteen energiankulutuksen vähentäminen on kansainvälinen tavoite, ja se on linjassa monien muiden tavoitteiden, kuten ennakoivan ajotavan ja sitä kautta liikenneturvallisuuden parantamisen kanssa. Tutkimuksessa on keskitytty linja- ja kuorma-autojen polttoaineiden kulutuksen vähentämiseen Suomessa ajoneuvojen seurantajärjestelmiä kehittämällä. Raportti kuuluu osana raskaan liikenteen energiankäytön tehostamista koskevaan tutkimushankkeeseen (HDENERGIA 2003–2005).

Ajoneuvojen energiankulutukseen vaikuttavat monet tekijät, kuten kaluston valinta, ajoneuvon moottori- ja polttoainetekniikka sekä kuljettajan ajotapa. On tärkeää tunnistaa, millaiset käyttötavat eri yrityksissä on käytössä, jotta voidaan vaikuttaa oleellisiin tekijöihin ja saavuttaa sillä tavalla energiansäästöä. Tutkimuksessa on ollut mukana neljä esimerkkiyritystä, joiden toimintatavat on analysoitu. Erilaisten pilottijärjestelmien soveltuvuuden arviointi on ollut osa tätä tutkimusta. Mainittuihin kohdeyrityksiin on pilotoitu energiankulutuksen seurantajärjestelmät ja laadittu suosituksia myös muiden yritysten käytettäväksi.

Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen -raportti (pdf)
‹ Tutkimusraportti 63 / Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikka · ISBN 952-15-1574-0 ›