Artikkeli: Tutkimusraportti: Rakennustyömaan toimitusten ohjaus ja materiaalinhallinta

Tutkimusraportti: Rakennustyömaan toimitusten ohjaus ja materiaalinhallinta

Kehittämisprojektin tavoitteena oli parantaa rakennustyömaan toimitusten ohjausta ja työmaan materiaalinhallintaa. Kehittämisessä sovellettiin systeemiteoriaa siten, että työmaan erillisille logistisille prosesseille pyrittiin luomaan yhteisiä ohjaustapoja. Tutkimus aloitettiin kirjallisuusselvityksellä ja haastattelututkimuksella. Näiden perusteella laadittiin pääasiassa tutkijatyönä parannusehdotuksia työmaan toimintatapoihin ja lopuksi osallistujayritysten henkilöstö priorisoi ehdotukset sekä ohjelmoi kolmen menetelmän käyttöönoton. Projektissa pyrittiin käytännönläheisiin ratkaisuihin ja kohdeyritysten sitouttamiseen.

Projekti on osa Rakennusteollisuus RT ry:n Ketju-kehitysohjelmaa, jonka tavoitteena on kehittää rakentamisen logistiikkaa yritys- ja toimialatasolla. Työ on toteutettu Tampereen teknillisessä yliopistossa rakennustekniikan laitoksen Rakennustuotanto ja -talous -yksikön ja tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksen yhteistyönä.

Rakennustyömaan toimitusten ohjaus ja materiaalinhallinta -raportti (pdf) Rakennusteollisuus RT:n sivuilla

Rakennustyömaan toimitusten ohjaus ja materiaalinhallinta -tivistelmäraportti (pdf) Rakennusteollisuus RT:n sivuilla