Artikkeli: Tutkimusraportti: Oulun seudun liikennetutkimus 2009

Tutkimusraportti: Oulun seudun liikennetutkimus 2009

Oulun seudulla tehtiin vuonna 2009 laaja liikennetutkimus, jossa selvitettiin henkilöhaastattelulla asukkaiden matkustustottumuksia ja määräpaikkatutkimuksilla ajoneuvoliikenteen suuntautumista. Lisäksi liikennetutkimuksessa selvitettiin ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määrää liikennelaskennoilla. Liikennetutkimuksen haastattelututkimuksiin osallistui yhteensä noin 19 000 Oulun seudun asukasta. Vastaava laaja liikennetutkimus on tätä aiemmin toteutettu Oulun seudulla vuonna 1989.

Liikennetutkimuksen ovat toteuttaneet Oulun seutu, Pohjois‐Pohjanmaan ELY‐keskus sekä liikenne‐ ja viestintäministeriö. Liikennetutkimuksen käytännön toteutuksesta ovat vastanneet Destia Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, FinnRaj Oy ja Strafica Oy. Liikennetutkimuksen puhelinhaastatteluista ja Internet‐lomakkeiden toteutuksesta on vastannut Innolink Research Oy.

Liikennetutkimuksen tulokset on raportoitu neljässä osaraportissa:

  • Yhteenvetoraportti: Liikenteen nykytila Oulun seudulla
  • Osaraportti 1: Henkilöliikennetutkimus
  • Osaraportti 2: Ajoneuvoliikenteen tutkimukset
  • Osaraportti 3: Liikennelaskennat.

Oulun seudun liikennetutkimuksen raportit Oulun kaupungin sivuilla